On First Looking into Chapman's Homer

On First Looking into Chapman's Homer İngiliz romantik şair John Keats'in (1795-1821) 1816 Ekim'inde yazdığı bir sonedir. Şiir, genç yazarın Elizabeth devri şairi George Chapman tarafından serbest biçimde çevrilmiş olan Homeros'un eserlerini okurken duyduğu hayranlığı anlatmak için yazılmıştır.

Şiir, büyük sanat eserlerinin yarattığı duygusal gücü anlatmak ve bu eserlerin seyreden kişilerde nasıl bir epifani yaratabildiğini göstermek amacıyla sık sık alıntılanır olmuştur.