Oltos MÖ 525-MÖ 500 yılları arasında Yunan kızıl figür çömlekçiliği ressamıdır. Çömlekçi Nikosthenes'in atölyesi ile ilgisi olduğu düşünülmektedir. Bilinen 39 eseri vardır. Fakat bunların sadece 2'sinde gerçek imzası bulunmaktadır. 37 eser stil yönünden örtüştüğü için Oltos'a ithaf edilmiştir. Sanatçı çalıştığı zamanın popüler konularını eserlerinde işlemiştir. (Troya savaşından sahneler, yarış sahneleri, Dionysos ile ilgili sahneler gibi). Sanatının ilk yıllarında yaptığı eserler Andokides ressamının eserlerine benzer. Ustalaştıkça Euphronios'un stil özelliklerinden etkilenmiştir. Ancak Euphronios'un anatomik detayları göstermedeki titizliği Oltos ressamında görülmemektedir.

Athena Pallas ve Enceladus dövüşürken. Atina kızıl figür tabağı, Oltos tarafından boyanmıştır (?), yaklaşık MÖ 525

Oltos'un resimlerine bağlantılarDüzenle