Olgunlaşma

Olgunlaşma, öğrenme yaşantılarından bağımsız, biyolojik olarak kalıtım tarafından kontrol edilen değişmedir.[1] Gelişim sürecinin önemli bir kavramıdır. Olgunlaşma, öğrenmenin ön koşuludur.

Olgunlaşmanın, yaş, zeka ve sinir sisteminin koordinasyonu olmak üzere üç temel alt kavramı vardır. Örneğin, bir çocuğun okuma ve yazma öğrenebilmesi için zihinsel ve sinirsel yapısı yaklaşık 6. yılda yeterli düzeye ulaşır. C. N. Morgan'a göre, olgunlaşma çevreden oldukça bağımsız olarak devam eder.[2] Ancak çevresel koşullar, olgunlaşmayı hızlandırabilir ya da yavaşlatabilir. Örneğin; çok ağır beslenme bozuklukları, yürüme için kasların gelişimini geciktirebilir. Bu nedenle, olgunlaşmanın hem kalıtımın hem de çevrenin etkisinde olduğu söylenebilir.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Senemoğlu, Nuray (2004). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. Gazi Kitabevi. Ankara.
  2. ^ Morgan, C. N. (1991). Psikolojiye Giriş. Çeviren: S. Karakaş. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları. Ankara