Olasılık üreten fonksiyon

Olasilik kuraminda bir ayrik rassal değişken'in Olasılık üreten fonksiyonu bir rassal değişkenin olasılık kutle fonksiyonunun üreten fonksiyonu yani bir guc fonksiyonu ile temsil edilmesidir. Olasılık üreten fonksiyonlar çok defa Pr(X=i) olasılık serisinin açık tanımlaması veya eksi olmayan katsayılı güç seriler için iyi geliştirilmiş kuramın verilmesi nedeniyle kullanılırlar.


TanımlamaDüzenle

ÖzellikleriDüzenle

Güç serileriDüzenle

Olasılıklar ve beklenen değerlerDüzenle

Bağımsız rassal değişkenlerin fonksiyonlarıDüzenle

ÖrneklerDüzenle

Örnek hesaplaması: iki basit tekdeğişirli olasılık üreten fonksiyonlarıDüzenle

Birinci oyunun analiz edilmesiDüzenle

İkinci oyunun analiz edilmesiDüzenle

Örnek hesaplaması: ikideğişirli üreten fonksiyonlarDüzenle

Örnek hesaplaması: ikideğişirli üreten fonksiyonlar ve diferensiyel denklemlerDüzenle

Bağlı kavramlarDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle