Olasılık üreten fonksiyon

Olasilik kuraminda bir ayrik rassal değişken'in Olasılık üreten fonksiyonu bir rassal değişkenin olasılık kutle fonksiyonunun üreten fonksiyonu yani bir guc fonksiyonu ile temsil edilmesidir. Olasılık üreten fonksiyonlar çok defa Pr(X=i) olasılık serisinin açık tanımlaması veya eksi olmayan katsayılı güç seriler için iyi geliştirilmiş kuramın verilmesi nedeniyle kullanılırlar.


Tanımlama değiştir

Özellikleri değiştir

Güç serileri değiştir

Olasılıklar ve beklenen değerler değiştir

Bağımsız rassal değişkenlerin fonksiyonları değiştir

Örnekler değiştir

Örnek hesaplaması: iki basit tekdeğişirli olasılık üreten fonksiyonları değiştir

Birinci oyunun analiz edilmesi değiştir

İkinci oyunun analiz edilmesi değiştir

Örnek hesaplaması: ikideğişirli üreten fonksiyonlar değiştir

Örnek hesaplaması: ikideğişirli üreten fonksiyonlar ve diferensiyel denklemler değiştir

Bağlı kavramlar değiştir

Dış bağlantılar değiştir