Ogre (Orcneas) Avrupa folklorundaki bir dev çeşidi. Çoğunlukla dev kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılır. Etimolojik olarak Ork kelimesiyle aynı köktendir. Genellikle Ogreler devlerden ayrı tutulup Devlerden kısa,insanlardan uzun yaratıklar olarak betimlenirler.

Çizmeli Kedi masalınkdaki Ogre.Gustave Dorѐ