Obi Körfezi, (Rusça: О́бская губа) Rusya'nın kuzeyinde, aynı adlı Obi Nehri'nin sularını içine boşalttığı, Kara Denizi'nin büyük bir uzantısı olan körfez.[1] Toplam uzunluğu 1000 kilometreyi bulan körfezin, genişliği 50 kilometreden 80 kilometreye kadar değişkenlik gösterir. 10 ilâ 12 metre arasında değişen derinliği ile sığ bir alan olan körfez ağır deniz taşımacılığına bu nedenle uygun değildir. Kara Denizi'nin anakara içine sokulduğu yerde, körfezin başlangıcında, birkaç ada vardır.[1]

Obi Körfezi

Körfez ve çevresinde çok geniş petrol ve doğal gaz yatakları keşfedilmiştir. Büyük bölümü işlenmekte olan bu kaynaklardan elde edilen ürünler demiryolu ve boru hatları ile güneye, Rusya'nın şehirlerine gönderilir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b Nijman, Jan (2020). Geography: Realms, Regions, and Concepts (20. bas.). Wiley. ISBN 978-1119607410.