Nynorsk

Norveç dilindeki, iki resmî yazılı standarttan biri

Nynorsk (çevirisi Yeni Norveççe), Norveççe dilinin 2 yazılı dil formundan birisidir. Çoğunlukla Norveç'in batı kesiminde kullanılır. 19. yüzyılda, Danca'dan türetilen Bokmål'dan daha belirgin bir ulusal dil olması amacıyla ortaya çıkmıştır.

  Bokmål
  Nynorsk
  Nötr

KarşılaştırmaDüzenle

Türkçe Norveççe
Bokmål Nynorsk
Elma Eple Eple
Tahta Bord Bord
Kitap Bok Bok
Göğüs Bryst Bryst
Kahverengi Brun Brun
Gün Dag Dag
Ölüm Død Daud
Ölmek Døy
Parmak Finger Finger
Vermek Gi Gje(va)
Cam Glass Glas
Altın Gull Gull
İyi God God
El Hånd Hand
Kafa Hode Hovud
Yüksek Høy/høg Høg
Ev/yurt Hjem/heim Heim
Çentik Hake/Krok Hake/Krok
Ev Hus Hus
Çok Mange Mange
Ay Måne Måne
Gece Natt Natt
Evet Ja Ja
Hayır Nei Nei
Bir En Ein
İki To To
Ons Unse Unse
Kar Snø Snø
Taş Stein Stein
Bu Det Det
Kim Hvem Hvem
Teşekkürler Takk Takk