Nun (Arap alfabesi)

Arap alfabesinde bir harf

Nun (ن‎), Arap alfabesinin yirmibeşinci harfi. İbranice muadili Nun harfidir.

Ebced hesabındaki değeri 50'dir. Şemsî harflerdendir.

Arap Alfabesi
Arap alfabesi
ﺍ Elif ض‎ Dad
ب Be ط Tı
ت Te ظ Zı
ث Se ع Ayn
ج Cim غ Ğayn
ح Ha ف Fe
خ Hı ق Kaf
د Dal ك Kef
ذ Zel ل Lam
ر Ra م Mim
ز Ze ن Nun
س Sin ه He
ش Şin و Vav
ص Sad ي Ye
Arapça (ء Hemze)


Yazılış değiştir

Nun harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir.

ـن
Ortada Sonda Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ـنـ‎ نـ‎ ن‎‎‎ n n

Mahreç - Fonetik değiştir

Nun sesi, dili üst dişlerin diplerine dokundururken genizden gelen "ne" sesidir. İnce bir sestir. Kalkaleli (yankılı) harfler grubundandır.

Bu ses Türkçedeki "ne" sesi gibidir.