Nuh'un Evrensel Yasaları

(Nuh’un Evrensel Yasaları sayfasından yönlendirildi)

Talmud'ta geçen[1] ve Musevilerce tüm insanlık için evrensel prensipler olduğuna inanılan prensipler.

Yedi Adettir.

  1. Puta tapmamak
  2. Tanrı’nın ismini mübarek kılmak bu isimle lanet etmemek
  3. Cinayet işlememek
  4. Cinsel ahlaksızlık yapmamak
  5. Hırsızlık etmemek
  6. Adil bir yargı sistemi oluşturmak ve uyulmasını sağlamak.
  7. Canlı bir hayvanın etini kopartıp yememek.

Musevilik inancı bu temel 7 ilkeye uyan herkesin hangi dinden olursa olsun cennete gideceğine inanır. Ancak Museviler için cennete gitmek sadece bu 7 maddeye uymakla gerçekleşecek kadar kolay değildir. Tanrı Tevrat’ta Musevi’nin yapması ve yapmaması gereken toplam 613 Mitsvot (emir) sıralar.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Sanhedrin 56a