Notitiae Episcopatuum

Notitiae Episcopatuum (Tekil: Notitia Episcopatuum), Roma'nın doğusunda kalan Hristiyan kentlerin ve kiliselerin görevlileri hakkında bilgi ve hiyerarşik sıralamasını veren resmî kilise belgeleri.

Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin etkin olduğu bölgelerde kayıt altına alınan Notitiae Episcopatuum günümüzde din tarihçileri açısından önemli kaynaklar arasında bulunmaktadır.