İstanbul'da yayınlanmakta olan Ermenice günlük gazete. 1940'tan beri Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Suriye Pasajı'nda yayınlanmaktadır, haberlerinde Türkiye Ermenilerine ait cemaat haberleri ve Ermeni sanat ve kültürüne ait makaleler ağırlıklıdır.

Tirajı yaklaşık 2500 olan gazetenin sahibi Rober Haddeciyan'dır.