Nokta tahmin

Parametrelerin tek bir değer olarak tahmin edilmelerine nokta tahmin adı verilir.

Yığın ortalaması olan için istatistiği; yığın varyansı olan için istatistiği (yanlılık düzeltmeli örnek varyansı) ve yığına ilişkin oran olan için de istatistiği birer nokta tahminidir.

  • : Örnek ortalaması
  •  : Yanlılık düzeltmeli örnek varyansı
  • : Örnek oranı