Nizameddin Evliya

Nizameddin Evliya (d. 1238 - ö. 1325), Çiştiyye yolunun büyüklerinden olup, bu tarikata bağlı Nizâmiyye şubesinin pîridir. Hindistan sufilerindendir.

Babasının adı Ahmed Buhâri olan Nizameddin Evliya'nın gerçek ismi Muhammed idi. 1238 senesinde Bedayun'da doğmuştur.