Nivoplüvyal

Nivoplüvyal, bir akarsu rejimi. Bu rejimde olan akarsular daha çok karlarla beslenir. Karların erimesi, yağmurlar ve daha az olan buharlaşma nedeniyle ilkbahar ve sonbaharda daha yüksek akarlar. Yazın da bitkiler tarafından emildikleri ve daha çok buharlaşma olduğu için alçalırlar.

KaynakçaDüzenle

  • "Nivoplüvyal". Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi. 17. Milliyet Gazetesi Yayınları. 1986. s. 8685.