Neoklasik mimari

Neoklasik mimarisi neoklasik hareketi tarafından 18. Yüzyılın ortalarından itibaren uygulanmaya başlanan bir mimari akımdır. Rokoko stilinden etkilenmiş bir akım olmakla birlikte, neoklasik mimari bu akıma tepki olarak doğmuştur. En saf versiyonunda Antik Yunan ve Antik Roma döneminin mimarisinden ve İtalyan kökenli bir mimar olan Andrea Palladio’dan esinlenilerek oluşmuş bir akımdır. Neoklasik mimari form olarak ışık gölge oyunu yerine duvarları vurgular, her duvar bölgesine de ayrı bir mimari kimlik vermeyi tercih eder.

Küçük bir Neoklasik şato, Paris'ten Château de Bagatelle