Neo-

Eklendiği kelimeye "yeni" anlamı katan veya "yeni" vurgusu yapan bir ön ek

Neo-, Yunanca neos yani "yeni" sözcüğünden türemiş ve eklendiği sözcüğe en basit tabirle "yeni" anlamı katan veya "yeni" vurgusu yapan bir ön ektir.

En bariz "yeni" anlamıyla şu tür sözcüklerde kullanılmıştır:

Bir devamlılığın bölümlerindeki formlar arasındaki farklılığı belirtmek için kullanıldığında neo-, paleo-'nun zıddıdır:

Düşünce tarihinde ise eski bir düşüncenin yenilikçilik arayışını ve yenilikçilik akımını ifade eder. Böylece yeni çıkan fikri temel aldığı orijinal fikirden ayrıştırır. Örnekler:

Çağdaş kültürde neo-, basit bir şekilde yeniliğe veya çağdaşlığa bir atıf olarak da kullanılır: