Necmeddîn-i Kübrâ

(Necmeddin Kübra sayfasından yönlendirildi)

Necmüddin Kübra (d. 1145 - ö. 1221), Kübreviyye tarikatı şeyhi.

İsmail Kasri, Ammar Yasir, Kebir Mısri'nin yanında eğitim aldıktan sonra Harezm'de (Türkistan) kendi okulunu kurdu. Harezmşahlar devletinde 1221'de Moğollara karşı savaşta öldü.

Eserleri değiştir

  • Usulü Aşere
  • Risaleilel Haimilhaif
  • Fevaihulcemal

Dış bağlantılar değiştir