Neapolis (İyonya)

Neapolis günümüzde Kuşadası sınırları içerisinde bulunan antik kenttir. Kalıntıları günümüze ulaşamamıştır. Yunan tarihçi ve coğrafyacı Amasyalı Strabon 17 ciltlik Geographumena adlı eserinde Neapolis'i Efes'e bağlı bir yerleşim yeri olarak gösterir. Neapolis'in yeri sıklıkla Maratheison ile karıştırılmıştır. Nea Ephesos ve Scala Nouva olarak da anılır.