Nathan Rosen

Einstein ile Solucan deliği kavramını daha göreceli halde açıklamışlardır.

Nathan Rosen (22 Mart 1909 - 18 Aralık 1995), Amerikan fizikçi. Hidrojen moleküllerinin yapısı hakkında yapmış olduğu araştırmalar, Albert Einstein ve Boris Podolsky ile birlikte yapmış olduğu fizikötesi çalışmalarıyla bilinmektedir. Einstein-Rosen köprüsü (solucandeliği) olarak bilinen teorinin mimarlarından birisidir.