Nasreddin Hoca bibliyografyası

Nasreddin Hoca bibliyografyası, Nasreddin Hoca'nın hayatı ve kendisine isnat edilen fıkralara dair her türlü çalışmanın derlendiği liste.

KitaplarDeğiştir

 • Bozyiğit, Ali Esat (hzl.) (1987), Nasreddin Hoca Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme, Ankara, 124 s.
 • Çeman, Mustafa (?), Nasreddin Hoca Bibliyografyası [yazma], Sarayova Edebiyat Enstitüsü. [Konu ile ilgili 56 kitap ve 400’den fazla makale künyesi bulunmaktadır.]
 • Duman, Mustafa (2005), Nasreddin Hoca Kitapları Açıklamalı Bibliyografyası (1480-2004), İstanbul, 352 s.
 • Duman, Mustafa (2005), Nasreddin Hoca Çizgi Romanları ve Çizgi-Bant Hikâyeleri/Açıklamalı Seçme Bibliyografya, İstanbul

Kitap içi/sonu bibliyografyalarıDeğiştir

 • Acaroğlu, Türker; Ozan, Fıtrat (1972), Türk Halk Bilgisi ve Halk Edebiyatı Üzerine Seçme Yayınlar Kaynakçası (1928-1972), Ankara. [Konu ile ilgili 81 künye bulunmaktadır.]
 • Başgöz, İlhan (1999), Geçmişten Günümüze Nasreddin Hoca, İstanbul, s. 133-139. [Konu ile ilgili 100 künye bulunmaktadır.]
 • Boratav, Pertev Naili (1996), Nasreddin Hoca, Ankara, s. 283-292.
 • Delbeuf, Regis (1902), Deux excursions en Anatolie: de Constantinople à Koniah, İstanbul, s. 208-229.
 • Doğan, İsmail (hzl.) (1990), Yabancı Ülkelerde Yayımlanmış Türkolojiyle İlgili Makaleler Bibliyografyası, Ankara, s. 155. [Konu ile ilgili 5 künye bulunmaktadır.]
 • Kabacalı, Alpay (1991, 2000), Çeşitli Yönleriyle Nasreddin Hoca: Tarihî Kişiliği-Fıkraları, İstanbul, s. 106-112. [Konu ile ilgili 91 künye bulunmaktadır.]
 • Nahya, Zümrüt (1992), Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları Bibliyografyası (1966-1991), Ankara. [Konu ile ilgili, dördü kitap olmak üzere 59 künye bulunmaktadır.]
 • Özbek, Abdullah (2004), Eğitimci Yönüyle Nasreddin Hoca. Konya, s. 515-519.
 • Sakaoğlu, Saim; Alptekin, Ali Berat (2014), Nasreddin Hoca, Ankara, 299-314.
 • Sakaoğlu, Saim (2005, 2006), Nasreddin Hoca Fıkralarından Seçmeler, Ankara, 237-249. [Konu ile ilgili 180 künye bulunmaktadır.]
 • Tokmakçıoğlu, Erdoğan (1971), Bütün Yönleriyle Nasreddin Hoca, İstanbul, s. 246-263. [Konu ile ilgili 304 künye bulunmaktadır.]
 • Topçuoğlu, Ümid Sinan (1980), Nasreddin Hoca ve Latifeleri, İstanbul. [Konu ile ilgili 208 künye bulunmaktadır.]

MakalelerDeğiştir

 • Acaroğlu, Türker (1959), "Nasreddin Hoca Bibliyografyası", Milliyet, 25 Haziran.
 • Ak, Vedat (drl.) (1963), "Nasreddin Hoca Bibliyografyası", Ilgaz, 2 (23), 1 Ağustos, s. 21-22.
 • Ak, Vedat (drl.) (1964), "Nasreddin Hocaca Bibliyografyası", Ilgaz, 3 (35), 1 Ağustos, s. 23.
 • Ak, Vedat (drl.) (1965), "Nasreddin Hoca Bibliyografyası", Ilgaz, 4 (47), 1 Ağustos, s. 29.
 • And, Metin (1969), "Bir Oyun ve Nasreddin Hoca Bibliyografyasına Ek", Türk Folklor Araştırmaları, 12 (245), Aralık, s. 5485-5488.
 • Arbak, Perihan (1964), "Nasreddin Hoca Bibliyografyası", Türk Kültürü Araştırmaları, 1 (2), s. 326-344.
 • Bekki, Selahaddin (1996), "Nasreddin Hoca Bibliyografyalarına Ek: 1985-1995", Nasreddin Hoca'ya Armağan, İstanbul, s. 53-72.
 • Bozyiğit, Ali Esat (1981), "Ilgaz'da Nasreddin Hoca Bibliyografyası", Ilgaz, 21 (243), Aralık 19981, s. 5-10.
 • Bozyiğit, Ali Esat (1984), "Nasreddin Hoca Yazmaları", Halk Kültürü, 4, s. 55-66.
 • Bozyiğit, Ali Esat (1985), "Nasreddin Hoca Kitapları", Çağdaş Eleştiri, 4 (12), Şubat, 20-23 ve oradan Çevren (Kosova), 12-48, Temmuz-Ağustos 1985, s. 113-1119.
 • Bozyiğit, Ali Esat (1987), "Nasreddin Hoca Yayınları", II. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri 7-9 Mayıs 1985 Eskişehir, Eskişehir, s. 57-68.
 • Bozyiğit, Ali Esat (1996), "Nasreddin Hoca Dizi Çocuk Kitapları Üzerine", Nasreddin Hoca'ya Armağan, İstanbul, s. 83-116.
 • Bozyiğit, Ali Esat (1998), "Nasreddin Hoca Kaynakçası I", Folklor Araştırmaları, 2, İstanbul, s. 51-76.
 • Bozyiğit, Ali Esat (1998), "Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Yayımlanan Nasreddin Hoca Kitaplarının Biçim Yönünden Sınıflandırılması Denemesi", Pertev Naili Boratav'a Armağan, Ankara, s. 245-256.
 • Bozyiğit, Ali Esat (1999), "1988-1998 Nasreddin Hoca Bildirileri ve Yazıları Bibliyografyası", Müteferrika, 15, Yaz, s. 17-65.
 • Bozyiğit, Ali Esat (1999),"Nasreddin Hoca Kitapları", Folklor Araştırmaları, 3, Yalova, s. 71-84.
 • "Dr. Mustafa Duman'ın Nasreddin Hoca Yazıları", Yedi İklim, 138-9, Eylül-Ekim 2001, s. 62-63.
 • Duman, Mustafa (1990), "Taş Baskısı Nasreddin Hoca Kitapları", Tarih ve Toplum, 73, Ocak, s. 53-55.
 • Duman, Mustafa (1994), "Nasreddin Hoca Bibliyografyalarının Bibliyografyası", Müteferrika, 4, Kış, s. 91 104.
 • Duman, Mustafa (1996), "Gazete ve Dergilerin Nasreddin Hoca Özel Sayı ve Eklerinin Açıklamak Kaynakçası", Müteferrika, 10, Kış, s. 187-199.
 • Duman, Mustafa (2001), "Yabancı Ülkelerde Basılan Bazı Nasreddin Hoca Kitapları", Cumhuriyet Kitap, 598, 2 Ağustos, s. 17.
 • Duman, Mustafa (2001), "Bulgaristan'daki Nasreddin Hoca ve Kurnaz Peter", Yedi İklim, 138-9, Eylül-Ekim, s. 53-61. (Not: "Bulgaristan'da Yayımlanan Nasreddin Hoca Kitapları Seçme Kaynakçası": s. 60-61.)
 • Hafız, Tacide (1990), "Yugoslavya'da Nasreddin Hoca İle İlgili Yayınlar", I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri/15-17 Mayıs 1989 Ankara, Ankara, s. 113-156.
 • Kaynardağ, Arslan (1976), "Yabancı Dillerde Nasreddin Hoca Kitapları", Türk Folklor Araştırmaları, 17 (329), Aralık, s. 7856-7857.
 • Kaynardağ, Arslan (1989), "Nasreddin Hoca Kitapları". Yeditepe, 1 (8), Temmuz, s. 12.
 • Öztelli, Cahit (1960), "Nasreddin Hoca Bibliyografyası", Türk Folklor Araştırmaları, 6 (132), Temmuz, s. 2182-2183.
 • "Prof. Dr. Saim Sakaoğlu'nun Nasreddin Hoca ile İlgili Yayınları" (2001), Yedi İklim, 138-9, Eylül-Ekim, s. 93-94.
 • Rapp, Albert (1960), "The Joe Miller of the Near East", Anecdota Scowah, Number Four, San Francisco, 1 Nisan. (Not: "Nasreddin Hojah Chronology and Bibliography", s. 29-34)

Makale sonu bibliyografyalarıDeğiştir

 • Burrill, Kathleen R. (1970), "The Nasreddin Hodja Stories/An Early Ottoman Manuscript at the Univercity Groningen", Archivum Ottomanicum, 2, s. 7-114.
 • Eker, Gülin Öğüt (2005), “Nasrettin Hodja in the Turkic World”, International Journal of Central Asian Studies, 10 (1), s. 33-53.

YazmalarDeğiştir

Türkiye'deki yazmalarDeğiştir

 • Letâif-i Nasreddin Hoca, Burhaniye çevirisi, 1837.
 • Hikâyât-ı Nasreddin Hoca, Ankara Üniversitesi - Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İsmail Saip Sencer Yazmaları, 1777.
 • Letâyif-i Hace Nasreddin, Türk Tarih Kurumu Kitaplığı.
 • Hikâyât-ı Nasreddin Hoca, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü, 1876.
 • Nasreddin Hoca, İsa Özkan Kitaplığı, 1811.
 • Hikâyât-ı Nasreddin Hoca, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi.
 • Hikâyât-ı Nasreddin Hoca, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi, 1797.
 • Lefâif, Mustafa Canpolat Kitaplığı [18. yüzyıl].
 • Letâif-i Nasreddin Hoca Rahmetullahialeyh, M. Sabri Koz Kitaplığı, 1844.
 • Menâkıb-ı Nasreddin Efendi, Mustafa Duman Kitaplığı, 1750.

Türkiye'deki Nasreddin Hoca fıkralarına da yer veren yazmalarDeğiştir

 • Letâif, M. Sabri Koz Kitaplığı.
 • Letâif, Bir ilmiye mensubunun özel kitaplığı.
 • Mecmua-i Letâif, Ahmet Hamdi Tanyeli Kitaplığı.
 • [adsız yazma], İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi.

Diğer ülkelerdeki yazmalarDeğiştir

Avusturya Millî Kütüphanesi
 • Letâif-i Nasreddin Hoca. [Viyana Österreichische Nationalbibliothek Cod. A. F.450]
Berlin Eyalet Kütüphanesi
 • Hikâyât-i Hoca Nasreddin. [Berlin Deutsche Staatbibliothek Diez A. 8. 121]
 • Hikâyât-i Hoca Nasreddin, istinsah tarihi hicri 1197/miladi 1782. [Berlin Deutsche Staatbibliothek Diez A. 4. 16]
 • Hikâyât-i Hoca Nasreddin, istinsah tarihi hicri 1197/miladi 1782. [Berlin Deutsche Staatbibliothek Diez A. 4. 139]
Bodleian Kütüphanesi
 • Hikâyât-i Kitâb-ı Nasreddin, istinsah tarihi hicri 979/miladi 1577 [Oxford Bodleian Library Or. 185]
 • Hikâyât-i Nasreddin Hoca. [Oxford Bodleian Library Or. 851]
 • Hikâyet-i Nasreddin Hoca. [Oxford Bodleian Library Or. Marse 42]
 • Hikâyât-i Nasreddin Hoca. [Oxford Bodleian Library Or. 178]
 • Nasreddin Hocanın Bazı Letâif-i Menâkıblarıdır. [Oxford Bodleian Library Or. 672]
Britanya Kütüphanesi
 • Hâzâ Terceme-i Nasreddin Efendi Rahmetuhu. [Londra British Museum Add. 7885]
Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi
 • Hikâyât-i Nasreddin Hoca Rahmetullah-i Aleyh, istinsah tarihi hicri 1226/miladi 1810. [Cambridge University Library Add. 3483]
Fransa Millî Kütüphanesi
 • Hikâyât-i Nasreddin Hoca, istinsah tarihi 17. yüzyılın 2. yarısı. [Paris Bibliothèque nationale de France Supplement Turc Nu. 424]
 • Hikâyât-i Nasreddin Hoca, müstensihi Salih, istinsah tarihi hicri 1207/miladi 1793. [Paris Bibliothèque nationale de France Supplement Turc Nu. 1395]
 • Kitâb-ı Hâce Nasreddin, müstensihi Mehmet, istinsah tarihi hicri 1086/miladi 1676. [Paris Bibliothèque nationale de France Supplement Turc Nu. 423]
 • Letâif-i Nasreddin Hoca. [Paris Bibliothèque nationale de France Ancien Fonds Turc Nu. 229]
 • Letâif-i Nasreddin Hoca. [Paris Bibliothèque nationale de France Supplement Turc Nu. 422]
 • Letâif-i Nasreddin Hoca, istinsah tarihi 16. yüzyılın sonu. [Paris Bibliothèque nationale de France Ancien Fonds Turc Nu. 236]
 • Letâif-i Nasreddin Hoca, müstensihi Antoine Galland, istinsah tarihi 17. yüzyılın 2. yarısı. [Paris Bibliothèque nationale de France Ancien Fonds Turc Nu. 395]
Groningen Üniversitesi Kütüphanesi
 • Letâif-i Nasreddin Hoca. [Groningen Bibliotheek Rijksuiversiteit Nu. 488]
Leiden Üniversitesi Kütüphanesi
 • Letâif-i Nasreddin Hoca, istinsah tarihi belirsiz. [Leiden Bibliotheek der Rijksuiversiteit Nu. MS. Or. 1132]
Kişisel koleksiyon yazmaları
 • Letâif-i Hâce Nasreddin, istinsah tarihi hicri 1280/miladi 1863. [Özbekistanlı Prof. Dr. Hadi Zarif'in özel kitaplığı]

Diğer ülkelerdeki Nasreddin Hoca fıkralarına da yer veren yazmalarDeğiştir

Avusturya Millî Kütüphanesi
 • Tenşitü'l-Mecâlis. [Viyana Österreichische Nationalbibliothek Cod. A. F. 407]
Bodleian Kütüphanesi
 • Türkçe Tekellümat. [Oxford Bodleian Library Or. 192]
Fransa Millî Kütüphanesi
 • Mecmuâ-i Resâil. [Paris Bibliothèque nationale de France Supplement Turc Nu. 4925]
 • Mecmuâ-i Resâil, istinsah tarihi hicri 1186/miladi 1772. [Paris Bibliothèque nationale de France Supplement Turc Nu. 1408]
 • Mecmuâ-i Resâil, müstensihi Salih, istinsah tarihi hicri 1207/miladi 1792. [Paris Bibliothèque nationale de France Supplement Turc Nu. 1396]
 • Mecmuâ-i Resâil, istinsah tarihi 19. yüzyılın 2. yarısı [Paris Bibliothèque nationale de France Supplement Turc Nu. 1397]

BasmalarDeğiştir

TaşbasmalarDeğiştir

 • Letâif-i Hoca Nasreddin Efendi Kenarında Hikâye-i Uğru Maa Kadı Efendi, İstanbul 1266/1850, 45 s.
 • Meşhur Hoca Nasreddin Letâifi, Kenarında Arzu ile Kamber Hikâyesi, İstanbul [1850-1860 arası], 40 s.
 • Nasreddin Efendi Hikâyesi, İstanbul 1270/1854, 46 s.
 • Meşhur ve Müteârif Hoca Nasreddin Letâifi ve Kenarında Râzınihân ile Mâhifiruze Sultan Hikâyeleri, İstanbul 1285/1869.
 • Meşhur ve Müteârif Hâce Nasreddin Letâifi ve Kenarında Mâhfirûze Sultan ile Râz u Nihân Hikâyeleri. İstanbul 1292/1876, 40 s.
 • Meşhur ve Müteârif Hoca Nasreddin Letâifi ve Kenarında Râzınihân ile Mâhifiruze Sultan Hikâyeleri, İstanbul 1298/1881, 32 s.
 • Meşhur ve Müteârif Hoca Nasreddin Letâifi ve Kenarında Râzınihân ile Mâhifiruze Sultan Hikâyeleri, İstanbul 1328/1910, 32 s.
 • Meşhur ve Müteârif Hoca Nasreddin Letâifi ve Kenarında Râzınihân ile Mâhifiruze Sultan Hikâyeleri, İstanbul 1328/1910, 32 s.
 • Meşhur ve Müteârif Hoca Nasreddin Letâifi ve Kenarında Râzınihân ile Mâhifiruze Sultan Hikâyeleri, İstanbul 1328/1911, 40 s.
 • Meşhur ve Müteârif Hoca Nasreddin Letâifi ve Kenarında Râzınihân ile Mâhifiruze Sultan Hikâyeleri, İstanbul 1342/1924, 32 s.
 • Meşhur ve Müteârif Hoca Nasreddin Letâifi ve Kenarında Râzınihân ile Mâhifiruze Sultan Hikâyeleri, İstanbul 1342/1924, 39 s.

MatbuatlarDeğiştir

 • Letâifi Hâce Nasreddin Efendi, Bulak 1253/1837.
 • Nasreddin Efendi, Bulak 1254/1838.
 • Nasreddin Efendi, Bulak 1256/1840.
 • Nasreddin Efendi, Bulak 1257/1841, 40 s.
 • Mehmed Tevfik, Letâif-i Nasreddin, 1-2, İstanbul 1299/1882, 16 s.
 • Bahâî (Veled Çelebi Izbudak), Letâif-i Hoca Nasreddin Rahmetullah-ı Aleyh, İstanbul 1325-1327/1907-1709; t.y., 1341/1923, 1342/1926, 255 s.
 • Hoca Nasreddin Burhâniyesi/Letâf-i Hâce-i Nasreddin Rahmetullah-i Aleyh, Konya, 1304/1888, 52 s.
 • Nasreddin Hoca Fıkraları, Anlattıkları, Zen Dostlukları, İstanbul 1343/1927.

Latin alfabesi ile basılan matbuatlarDeğiştir

 • Abak, Şaban (2010), Tarifi Bende/Bir İslam Aydını Olarak Nasreddin Hoca (2. bs.), Ankara, 96 s.
 • Ak, Vedat (1961), Resimli/Fotoğraflı Nasreddin Hoca Fıkraları. Akşehir, 45 s.
 • Akay, M. Samim (1959), Nasreddin Hoca. İstanbul, 31 s.
 • Akgüllü, Önder (1967), Resimli ve Seçilmiş Nasreddin Hoca Fıkraları, İstanbul, 63 s.
 • Aksoy, Mehmet Ali (1958), Nasreddin Hoca ve Hikâyeleri, İstanbul, 304 s.
 • Alınmaz, Halil (1973), Resimli ve Seçilmiş Nasreddin Hoca Fıkraları, İstanbul, 64 s.
 • Arslan, Mehmet; Paçacıoğlu, Burhan (hzl.) (1996), Letaif-i Hoca Nasreddin, Sivas, 199 s.
 • Birdoğan, Nejat (1997), Azerbaycan Gülmeceleri ve Nasreddin Hoca, İstanbul, 87 s.
 • Bolayır, Enver (1979), Resimli Nasreddin Hoca Fıkraları, İstanbul, 208 s.
 • Büyük Nasreddin Hoca (1959), İstanbul, 223 s.
 • Camillioğlu, Mithat (1983), Nasreddin Hoca Fıkraları, İstanbul, 96 s.
 • Cumbul, Sadi (1964), Nasreddin Hoca Antolojisi C. 1., Akşehir, 52 s.
 • Çalık, Ziya (1929), Nasreddin Hoca Hikâyeleri, Konya, 127 s.
 • Çotuksöken, Yusuf (2003), Anadolu ve Dünya Bilgesi Nasreddin Hoca ve Fıkraları, İstanbul, 160 s.
 • Dilibal, Hilmi (1979), Nasreddin Hoca/Bilinmeyen Fıkralar, İstanbul, 64 s.
 • Duman, Duman (2008), Nasreddin Hoca ve 1555 Fıkrası, İstanbul, 676 s.
 • Erginer, Kaya (1969), Nasreddin Hoca: Tarihi Kişiliği ve Hikâyelerinin Anlamı, İstanbul, 96 s.
 • Felek, Burhan (1982), Nasreddin Hoca, İstanbul, 156 s.
 • Fenoglio, İrene; Georgeon, François (2000), Doğuda Mizah (çev. Ali Gökşen, Enver Naci (1977), Hocadan Fıkralar, İstanbul, 192 s.
 • Güleç, İbrahim (2012), Şiirde Hoca Nasreddin, İstanbul, 192 s.
 • Güney, Eflatun Cem (1995), Nasreddin Hoca Fıkraları, İstanbul, 126 s.
 • Gür, A. Refik (1959), Nasreddin Hoca'nın Nükte Menşurundan Işıklar, İstanbul, 88 s.
 • Hengirmen, Mehmet (1994), Nasreddin Hoca Fıkraları, Ankara, 114 s.
 • [İzbudak], Veled Çelebi (1929), Letâif-i Nasreddin Hoca, İstanbul, 96 s.
 • Karaahmetoğlu, İsmail (1996), Nasreddin Hoca, Ankara, 189 s.
 • Karaahmetoğlu, İsmail (2003), Ilgaz'dan Akşehir'e: Nasreddin Hocadan Yarınlara, Ankara, 304 s.
 • Koz, M. Sabri (1984), Nasreddin Hocadan Fıkralar, İstanbul, 143 s.
 • Koz, M. Sabri (hzl.) (2005), Nasreddin Hoca Kitabı, İstanbul, 406 s.
 • Koz, M. Sabri (hzl.) (2008), Letâ’if/Nasreddin Hoca Fıkralarının İlk Baskısı (Çevriyazı-Tıpkıbasım), 54+41 s.
 • Nasrattınoğlu, İrfan Unver (1996), Nasreddin Hoca'nın Dünyası/Unesco 1996 Nasreddin Hoca Yılı, Ankara, 246 s.
 • Nasreddin Hoca Fıkraları (1944), (Önsöz: İsmail Hami Danişmend), İstanbul, 103 s.
 • [Orbay], Kemalettin Şükrü (1930), Nasrettin Hoca: Çocukluğu ve Mektep Hayatı, İstanbul, 79 s.
 • [Orbay], Kemalettin Şükrü (1930), Nasrettin Hoca: Gençliği ve Medrese Hayatı, İstanbul, 81 s.
 • [Orbay], Kemalettin Şükrü (1930), Nasrettin Hoca: İhtiyarlık ve Kadılık Hayatı, İstanbul, 80 s.
 • [Orbay], Kemalettin Şükrü (1930), Nasrettin Hoca ve Temirlenk, İstanbul, 47 s.
 • Özçelik, Mustafa (2008), Anadolu ve Dünya Bilgesi Nasreddin Hoca, Konya, 28 s.
 • Piliçkova, Sevim (2004), Makedonya'dan 101 Nasreddin Hoca Fıkrası, Üsküp, 199 s.
 • Sakaoğlu, Saim (1992), Türk Fıkraları ve Nasreddin Hoca, Konya, 170 s.
 • Sakaoğlu, Saim (2005, 2011), Nasreddin Hoca Fıkralarından Seçmeler, Ankara
 • Sakaoğlu, Saim Sakaoğlu (2013), Nasreddin Hoca Üzerine Yazılar, Konya, 368 s. (Tanıtımı için bk. Nail Tan, "Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ve Nasreddin Hoca Uzmanlığı Üzerine", Erciyes, 36 (428), Ağustos 2013, 9-10)
 • Sakaoğlu, Saim (2013), "Nasreddin Hoca Fıkralarını Hangi Türkçe ile Yazıya Aktarmalıyız?", II. Uluslararası Selçuklu, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Bildirileri, C. 4, Entellektüel Hayat
 • Sandaş, Sayit (1984), Nasreddin Hoca, İstanbul, 154 s.
 • Sarar, İsmail Ali (1998), Hoca Nasreddin: Yeni Bilgiler, Belgelerle Seçme Fıkraları, Eskişehir, 75 s.
 • Şimşek, Selami (2005), Nasreddin Hoca ve Tasavvuf (İnceleme-Şerh), İstanbul, 206 s.
 • Seyyid Burhaneddin (2013), Nasreddin Hoca Lâtifeleri: Burhaniye Tercümesi (hzl. Fikret Türkmen), İstanbul
 • Tan, Nail (2006), Nasreddin Hoca Senfonisi (Romanı), Ankara, 151 s.
 • Taner, Nuri (1996), Nasreddin Hoca Fıkraları, İstanbul, 159 s.
 • Topçuoğlu, Ümit Sinan (1980), Nasreddin Hoca Lâtifeleri, İstanbul.
 • Tuncor, Ferit Ragıp (1984), Renkli Resimlerle Nasreddin Hoca, İstanbul, 256 s.
 • Yeşim, Ragıp Şevki (1966), Nasreddin Hoca: Bütün Fıkralariyle Hayatı, İstanbul, 392 s.
 • Yurdatap, Selâmi Münir (1975), Resimli Nasreddin Hoca Fıkraları, İstanbul, 104 s.

Türkçe dışındaki taşbasmalarDeğiştir

 • Mutâyebât-ı Molla Nasreddin (1880), Mumbai
 • Nevâdir el-Hâce Nasreddin Efendi Cuhâ (1837), Kahire

Türkçe dışındaki matbuatlarDeğiştir

 • Anekdoti o Hoce Nasreddine (1957), Moskova.
 • Anekdoti Molla Nasreddina (1958, 1984), Bakü.
 • Anekdoti Molla Nasreddina (1993), Moskova.
 • Arratoon, Nicolas (1894), Gems of Oriental Wit and Humour the Sayings and of Molla Nasreddin, Kalküta.
 • Barnham, Henry Dudley (1923, 1924), The Khoja: Tales of Nasreddin, New York, 255 s.
 • Başgöz, İlhan; Boratav, Pertev Naili (1998), I, Hoca Nasreddin, Never Shall I Die. A Thematic Analysis of Hoca Stories, Indiana, 165 s.
 • Başgöz, İlhan; Boratav, Pertev Naili (2001), Mois, Hoca Nasreddin, Jamais je ne mourrai: Une analys thematique des contes de Hoca, 119 s.
 • Borrow, George (1884), The Turkish Jester or the Pleasantries of Cogia Nasreddin Efendi, Ipswich.
 • Böök, Frederic (1928), Nasreddin Hodscha Turkischa Sagor Och, Stockholm.
 • Chirol, Valantin (1923), Tales of Nasreddin Hodja, Londra.
 • Decourdemanche, J. A. (1876,1908), Les Plaisenteries de Nasr Eddin Hodja, Paris, 154 s.
 • Decourdemanche, J. A. (1878), Sottisier de Nasreddin Hodja, bouffon de Tamerlan, Brüksel, 314 s.
 • Downing, Charles (1965), Tales of the Hodja, New York, 97 s.
 • Flanders, Michel (1974), Nasreddin the Vise, Londra, 28 s.
 • Garnier, Jean Paul (1958), Nasreddin Hodja et ses histoires Turques, Paris, 185 s.
 • Gordlevskii, V. (1957), Hoca Nasreddini, Anekdoti o Hoca Nasreddine, Moskova, 276 s.
 • Karabaş, Seyfi; Bear, Joshua (1996), Nasreddin Hoca Folk Narratives from Turkey, Ankara, 61 s.
 • Kelsey, Alice Geer (1952), Önce the Hodja, New York, 170 s.
 • Kúnos, Ignác (1899), Anecdotes of Nars Eddin, Budapeşte, 68 s.
 • Kúnos, Ignác (1926), A Török Hodzsa Trefai, Budapeşte, 220 s.
 • Mallouf, N. (1859), Plaisanteries de Khodja Nasr-ed-Din Efendi, İstanbul.
 • Marzolph, Ulrich (1996), Nasreddin Hodscha 666 wahre Geschichten, Münih, 318 s.
 • Mörer, Alfred (1982), 200 Contes Choisis de Nasreddin Hodja, İstanbul.
 • Pann, Anton (1853), Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea, Bükreş, 108 s.
 • Pio, V. (1902), Lustiger historier om Nasreddin Hodja, Kopenhag.
 • Solovyov, Leonid (1957), Povest o Hoce Nasreddine, Moskova, 574 s.
 • Şop, İvan (1973), Nasreddinove Metamorjoze, Belgrad, 148 s.
 • Walker, Barbara K. (1967), Watermelons, Walnutsandthe Wisdom of Allah and Other Tales of the Hoca, New York, 72 s.
 • Warner, Franz von (1878), Nasreddin Chodja: Ein Osmanischer Eulenspiegel von Murad Efendi, Oldenburg.
 • Wesselski, Albert (1911), Der Hodscha Nasreddin, C. I-II, Weimar, 376+274 s.
 • Zimannichi, N. (1951), Vyber tekstov Tureckion opo vidama Choday Nasraddin, Varşova.
 • Znamenjityyjo (1904), Tatarskiye suty Ahmet Ahaji Odeaj, Odessa.

Bildiri kitaplarıDeğiştir

 • Uluslararası Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türk Dili Semineri Bildirileri/10-12 Haziran 1977 (1977), Ankara. (Not: 32 bildirinin dokuzu Nasreddin Hoca ile ilgilidir.)
 • I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri/15-17 Mayıs 1989 Ankara (1990), Ankara.
 • Fikri ve Felsefi Yönüyle Nasreddin Hoca Sempoyumu Bildirileri/11 Temmuz 1990 Akşehir (1991), Konya.
 • Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri/8 Temmuz 1991 Akşehir (1992), Konya.
 • V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri/Nasreddin Hoca Seksiyonu Bildirileri [Ankara 22-26 Haziran 1996] (1996), Ankara.
 • Eskil ve Çağdaş Nasreddin (1996), Sofya. (Not: Bulgaristan'da Nasreddin Hoca Etkinlikleri Düzenleme Kurulunca gerçekleştirilen Nasreddin Hoca'nın Bulgaristan Halk Bilimine Etkisi konulu toplantıda sunulan bildirileri içine alan kitaptır.)
 • Uluslararası Nasreddin Hoca Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri/İzmir 24-26 Aralık 1996 (hzl. Alev Kâhya Birgül) (1997), Ankara.
 • Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri (1997), Ankara.
 • I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu (Bilgi Şöleni) 6-7 Temmuz 2005 Akşehir (2006), Konya.

MakalelerDeğiştir

 • Acaroğlu, M. Türker (1990), "Nasreddin Hocanın İkiz Kardeşleri ve Bunlar Arasındaki Benzerlik ve Ayrılıklar", I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri/15-17 Mayıs 1989 Ankara, Ankara, 1-21.
 • Acaroğlu, M. Türker (1996), "Avrupa'da, Balkanlarda ve Özellikle Romanya'da Nasreddin Hoca", V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri, Ankara, 1-24.
 • Acaroğlu, M. Türker (1996), "Nasreddin Hoca İle Kurnaz Peter Üzerine Kapsamlı Bir Araştırma", Nasreddin Hoca'ya Armağan, İstanbul, 15-38.
 • Akalın, Nazir (1999), "Otoriter (!) Bir Bilim Adamının Nasreddin Hocası", Sağduyu, 13 Nisan. (Not: Başgöz 1999’un eleştirisidir.)
 • Alimov, Ulanbek (2012), "Kırgızistan'da Nasreddin Hoca", Eski Yeni, 4 (43), Eylül, 2-3.
 • Alptekin, Ali Berat (2005), "Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencileri Nasreddin Hoca'yı Ne Kadar Biliyorlar?", 1. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu (Bilgi Şöleni) 6-7 Temmuz 2005 Akşehir, Konya 83-101.
 • Alptekin, Ali Berat (2007), "Geçmişten Günümüze Ebedî Yaşayanlar: Büyük Türk Düşünürü Nasreddin Hoca", Akpınar, (11), Eylül-Ekim, 8-17.
 • Alptekin, Ali Berat (2011), "Doğu Türklerinin Nasreddin Hocası Mitolojik Bir Kahraman mıdır?", Bilig, Güz, 59,21-30.
 • Araslı, Hamit (1996), "Azerbaycan ve Türkistan'da Yaşayan Nasreddin Hoca", Nasreddin Hoca'nın Dünyası/UNESCO 1996 Nasreddin Hoca Yılı, Ankara, 37-38.
 • Arnaut, Tudora (1997) "Gagauzlarda Fıkralar ve Nasreddin Hoca", Uluslararası Nasreddin Hoca Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri İzmir, 24-26 Aralık 1996, Ankara, 227-234.
 • Ayan, Gönül (1990), "Nasreddin Hoca ve Paris Millî Kütüphanesindeki Bir Yazma", Millî Kültür, (74), Temmuz, 26-28.
 • Bardavid, Beki (1997), "Bizim Hoca Nasreddin Hoca", Toplumbilim, 6, Haziran, 87-96.
 • Başgöz, İlhan (1997), "Nasreddin Hoca Hikayeleri (Tarihsel Gelişme İçinde Bir Konular Analizi)", Toplumbilim, (6), Haziran, 25-47.
 • Başgöz, İlhan (2000), "Nasreddin Hoca Hikayelerine 'Zeyl' Yazanlar", Folklor/Edebiyat, 21,4.
 • Batur, Zekerya; Sır, Ayşe Nur; Bek, Hafiz (2012), "Nasreddin Hoca Fıkralarında Değer Yargıları ve Eğitim", Turkish Studies, 7 (3), 583-586.
 • Baykara, Tuncer (1990), "Nasreddin Hoca ve Dönemi", I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri/15-17 Mayıs 1989 Ankara, Ankara, 33-36.
 • Bayraktar, Zülfikar (2012), "Türk Dünyasında Nasreddin Hoca", Eski Yeni, 4 (43), Eylül, 11-16.
 • Bayraktar, Zülfikar (2012), "Nasreddin Hoca ve Timur Konulu Fıkraların Gülmede Üstünlük Kuramı Açısından Değerlendirilmesi", Uluslararası Türkçe, Edebiyat, Kültür Eğitim Dergisi, 1 (1), 267-274
 • Bayraktar, Zülfikar (2012), "Bosna Hersek Sözlü Kültüründe Nasrettin Hoca Tipi Üzerine", The Journal of Academic Social Sciences Studies, 5 (4), Ağustos, 33-42.
 • Bayraktar, Zülfikar (2013), "Nasrettin Hoca Fıkralarının Metin Merkezli Halk Bilim Kuramlarından Yayılma ve Gelişme Kuramlarına Göre Tahlili", Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kasım, 141-152. (özel sayı)
 • Bezci, Ali (1983), "Sosyolojik Bir İnceleme: Nasreddin Hoca/Hayatı-Fıkraları-Şahsiyeti", Yeni Devir; 1 Ocak-7 Şubat.
 • Boratav, Pertev Naili (1973),"Nasredin Hoca ve Memleketi Sivrihisar", Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5 (1), 31-35.
 • Boratav, Pertev Naili (1975), "Nasreddin Hoca Fıkraları İçin Bir Kaynak Kitap Tasarısı", Boğaziçi Üniversitesi Halk Bilimi Yıllığı, İstanbul, 39-45.
 • Boratav, Pertev Naili (1995), "Nasreddin Hoca Fıkralarında 'Türk', 'Müslüm' ve Düpedüz 'İnsan'", Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Hacı Bektaş Veli Düşüncesinde Hoşgörü, Ankara, 124-131.
 • Boratav, Pertev Naili (1997), "Nasreddin Hoca Fıkralarının Çeşitlenmelerinde Türlü Etkenler Üzerine", Toplumbilim, 6, Haziran, 49-52.
 • Caferoğlu, Ahmet (1959), "Nasreddin Hoca", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 9,19-26.
 • Can, Mustafa (1990), "Nasreddin Hoca Letaif-nâmeleri", I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri/15-17 Mayıs 1989 Ankara, Ankara, 77-86.
 • Ceran, Ziya (1965), "Nasreddin Hocanın Kazına Ait İkinci Mezar Kitabesi", Türk Folklor Araştırmaları, 9 (192), Temmuz, 3807-3809.
 • Cıbıroğlu, Y. (1980), "Nasreddin Hoca Fıkralarında Yabancılaştırma Motifi", Sanat Emeği, 25, Ağustos.
 • Cunbur, Müjgân (1977), "Nasreddin Hoca Fıkralarında Kadın", Çağrı, 21 (235), Ağustos, 5-17.
 • Çapan, Pervin (2005), "Nasreddin Hoca'nın Karısı Tiplemesi ve Ebu'l Hayr Rûmî'nin Saltuknâmesi'nde Çizilen Manevi Portre", I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu (Bilgi Şöleni) 6-7 Temmuz 2005 Akşehir, Konya, 229-234.
 • Çetin, İsmet (1997), "Nasreddin Hoca ve Yaşadığı Çevre", Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 6-9.
 • Çobanoğlu, Özkul (1997), "Nasreddin Hoca Fıkralarının Başka Kültürlere Göçü Bağlamında Bir Örnek Olay Üzerine Tespitler", Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 10-15.
 • Çotuksöken, Yusuf (1997), "Ben de Nasreddin Hoca'dan ve Hocalarımızdan Özür Diliyorum", Toplumbilim, 6, Haziran, 63-97.
 • Duman, Mustafa (1992), "En Eski Yazılı Kaynaklarda Nasreddin Hoca", Kıyı, 76,Temmuz, 14-20.
 • Duman, Mustafa (1994), "Akşehir'de Nasreddin Hoca ile İlgili Bazı Gelenekler", Kıyı, 104, Kasım, 25-26.
 • Duman, Mustafa (1995), "Yeni Yazı İlk Nasreddin Hoca Kitapları I", Müteferrika, 7, Güz, 117-121.
 • Duman, Mustafa (1996), "Yeni Yazı İlk Nasreddin Hoca Kitapları II", Müteferrika, 8-9, Bahar-Yaz, 171-174.
 • Duman, Mustafa (1997), "Nasreddin Hoca Fıkralarının Oluşumu Üzerine Bir Araştırma", Toplumbilim, 6, Haziran, 97-101.
 • Duman, Mustafa (1999), "Polonyalı Simeon'un Seyahatnamesi'nde Nasreddin Hoca", Folklor/Edebiyat, 17, 249-250.
 • Duman, Mustafa (2001), "Nasreddin Hoca Fıkralarının Kaynakları: Ezop'tan Nasreddin Hoca'ya", Folklor/Edebiyat, 27,101-104.
 • Düzgün, Dilaver (2004), "Nasreddin Hoca Araştırmalarında Karşılaşılan Problemler ve Bir Değerlendirme", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 25, 121-126.
 • Ekici, Metin (2012), "Gülmece Teorileri ve Nasreddin Hoca Fıkraları", Eski Yeni, 4 (43), Eylül, 17-21.
 • Elçin, Şükrü (1997), "Bir Nasreddin Hoca Mecmuası", Halk Edebiyatı Araştırmaları C. II, Ankara, 261-279.
 • Erginer, Kaya (1989), "Bilmediğimiz Nasreddin Hoca", Milliyet, 14-21 Nisan, 9.
 • Ertop, Konur (2001), "Nasreddin Hoca Fıkraları'nın Ayraçları", Yedi İklim, 138-9, Eylül-Ekim, 109-112.
 • Gökşen, Enver Naci (1961), "Nasreddin Hoca Efsanesi", Çağrı, 4 (44), Eylül, 10-12.
 • Gönçer, Süleyman (1951), "Nasreddin Hoca'nın Hal Tercümesi Hakkında", Görktan (Afyon), 1, Haziran.
 • Gözaydın, Nevzat (1977), "Türk Fıkralarının Tasnifi Üzerine Bazı Düşünceler ve Bir Tasnif Denemesi", Uluslararası Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türk Dili Semineri Bildirileri/10-12 Haziran 1977, Ankara, 202-207.
 • Güzel, Abdurrahman (1990), "Tasavvufî Halk Edebiyatı ve Nasreddin Hoca", I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri/15-17 Mayıs 1989 Ankara, Ankara, 105-122.
 • Hafız, Nimetullah (1990), "Yugoslavya'da Nasreddin Hoca", I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri/15-17 Mayıs 1989 Ankara, Ankara, 127-132.
 • Hafız, Tacida (1977), "Yugoslavya'da Nasreddin Hoca Fıkralarının Yayılması Üzerine Birkaç Söz", Uluslararası Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türk Dili Semineri Bildirileri/10-12 Haziran 1977, Ankara, 183-185.
 • Hafız, Tacida (1990), "Yugoslavya'da Nasreddin Hoca ile İlgili Yayınlar", I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri/15-17 Mayıs 1989 Ankara, Ankara, 133-156.
 • İbrayev, Şakir (1997), "Türk Dünyasında Nasreddin Hoca Gibi Dilli Tiplerin Çıkış Tarihleri", Uluslararası Nasreddin Hoca Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri/İzmir, 24-26 Aralık 1996, Ankara, 53-56.
 • Jesenkovik, Amina Sıljak (2012), "Nasreddin Hoca'nın Gülen ve Güldüren Yüzü", Eski Yeni, 4 (43), Eylül, 27-28.
 • Kabacalı, Alpay (1997), "Boratav'ın 'Nasreddin Hoca'sına Eleştirel Bakış", Toplumbilim, 6, Haziran, 53-54.
 • Kaçalin, Mustafa (1996), "Üç Nasreddin Hoca Yazması", Nasreddin Hoca'ya Armağan (hzl. M. Sabri Koz), İstanbul, 143- 168.
 • Karabaş, Seyfi (1977), "Düzenci Tipi ile Nasreddin Hoca", Halkbilimi, 4 (30), Ağustos, 3-14; 4 (31-32), Ekim, 4-14; 4 (33), Kasım, 17-31.
 • Karabaş, Seyfi (1993), "Nasreddin Hoca Anlatıları ile Deyimler Arasındaki İlişki", Kültür Dergisi, 97, Ocak Şubat, 37-39.
 • Karabaş, Seyfi (1996), "Kimi Anlatılara Göre Nasreddin Hoca'nın Söylensel Nitelikleri", Nasreddin Hoca'ya Armağan (hzl. M. Sabri Koz), İstanbul, 169-188.
 • Kardeşeva, Karlıgaş (1997), "Kazak Folklorunda Hoca Nasreddin Gibi Başka Dilli Tiple", Uluslararası Nasreddin Hoca Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri/İzmir, 24-26 Aralık 1996, Ankara, 101-104.
 • Koçar, Çağatay (1996), "Türkistan Halk Edebiyatında Nasreddin Hoca", Nasreddin Hoca'nın Dünyası/UNESCO 1996 Nasreddin Hoca Yılı (hzl. İrfan Ünver Nasrattınoğlu), Ankara, 25-32.
 • Koz, Sabri (1994), "Ermeni Harfleriyle Türkçe Nasreddin Hoca", Müteferrika, 2, Bahar, 103-151.
 • Koz, M. Sabri (1996), "Ermeni Harfleriyle Nasreddin Hoca II", Nasreddin Hoca'ya Armağan (hzl. M. Sabri Koz), İstanbul, 205-210.
 • Kurgan, Şükrü (1968), "Nasreddin Hoca Fıkralarında Türk Halk Yaşayışının İzleri", Türk Dili, 19 (207), Aralık, 483-497.
 • Kurgan, Şükrü (1990), "Nasreddin Hoca Üzerine", I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri/15-17 Mayıs 1989 Ankara, Ankara, 225-231.
 • Kut, Günay (1996), "Nasreddin Hoca Hikâyeleri: İran-Şiraz Millî Kütüphanesi No:70/7H", Nasreddin Hoca'ya Armağan (hzl. M. Sabri Koz), İstanbul, 211-224.
 • Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (1966) (çev. Veled Çelebi İzbudak), Mesnevi III, İstanbul, 227-228. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları
 • Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (1966) (çev. Veled Çelebi İzbudak), Mesnevi V, İstanbul, 278-279: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları
 • Muallimoğlu, Nejat (1995), "Nasreddin Hoca: Bir 'Mizah Üstâdı' mı Yoksa Dünya Çapında Bir 'Hümorist' mi?", Türk Edebiyatı, 23 (255), Ocak, 25-28.
 • Nasrattınoğlu, İrfan Ünver (1996), "Nasreddin Hoca'nın Özbekistan ve Azerbaycan Varyantları", Nasreddin Hoca'nın Dünyası/UNESCO 1996 Nasreddin Hoca Yılı (hzl. İrfan Ünver Nasrattınoğlu), Ankara, 39-43.
 • Nasrattınoğlu, İrfan Ünver (1996), "Yirmi Üç Molla Nasreddin", Nasreddin Hoca'ya Armağan (hzl. M. Sabri Koz), İstanbul, 237-260.
 • Nazlı, Atiye (2012), "Nasreddin Hoca Üçlemesi", Eski Yeni, Eylül, 4 (43), 34-39.
 • Ocak, Ahmet Yaşar (1990), "Nasreddin Hoca'nın Yaşadığı Sosyal Çevre", I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri/15-17 Mayıs 1989 Ankara, Ankara, 275-282.
 • Ognânova, Elena (1997), "Bulgar Halk Biliminde Kurnaz Peter ve Nasreddin Hoca", Eskil ve Çağdaş Nasreddin, Sofya, 98-113.
 • Oğuz, M. Öcal (1997), "Nasreddin Hoca Fıkralarında Varyant Meselesi", Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 37-39.
 • Oğuz, M. Öcal (1997), "Nasreddin Hoca: İki Yaklaşım, Bir Problem", Uluslararası Nasreddin Hoca Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri/İzmir, 24-26 Aralık 1996, Ankara, 71-74.
 • Önder, Mehmet (1963), "Hoca'nın Fıkraları Nasıl Toplandı", Çağrı, 6 (66),Temmuz, 3-5.
 • Önder, Mehmet (1990), "Akşehir Müzesinde Nasreddin Hoca'nın Kızlarına Ait İki Mezar Taşı", I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri/15-17 Mayıs 1989 Ankara, Ankara, 283-285.
 • Önder, Mehmet (1996), "Hoca Nasreddin Gerçeği", Nasreddin Hoca'ya Armağan (hzl. M. Sabri Koz), İstanbul, 261-269.
 • Özdemir, Haşan (1990), "Nasreddin Hoca'yla İlgili İki Lal ile Mecmuası ve Bazı Latifelerin Eskiliği Üzerine", I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri 15-17 Mayıs 1989 Ankara, Ankara, 287-302.
 • Özkan, Fatma (1996), "Tatar Türklerinin Fıkra Tipleri ve Nasreddin Hoca", V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri, Ankara, 188-194.
 • Özkan, İsa (1983), “Nasreddin Hoca'nın Tarihî Şahsiyeti ve Fıkraları”, Türk Folkloru Araştırmaları 1982, Ankara, 134-163.
 • Özkan, İsa (1993), "Türkçe ve Latince Bir Nasreddin Hoca Mecmuası", Türk Kültürü Araştırmaları, 29 (1-2), 1991, Ankara, 272-305.
 • Özkan, İsa (1997), "Türk ve Balkan Memleketlerinde Nasreddin Hoca", Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 40-43.
 • Ralin, Radoy (1997), "Yedi Yüzyıldır Nasreddinle", Eskil ve Çağdaş Nasreddin, Sofya, 50-56
 • Sakaoğlu, Saim (1977), "Nasreddin Hoca Fıkralarının Motif Yapısı", Türk Folklor Araştırmaları, 17 (336),Temmuz, 8029-8031.
 • Sakaoğlu, Saim (1979), "Nasreddin Hoca Fıkralarındaki Motiflerin Yaygınlığı", Eskişehir Anma Günleri Dergisi, 2 (4), 4-6.
 • Sakaoğlu, Saim (1981), "Avrupalı Seyyahların Eserlerinde Nasreddin Hoca", Türk Folkloru Araştırmaları 1981/1, 59-73.
 • Sakaoğlu, Saim (1984), "Fıkra Tiplerinin Değişmesi", Folklor ve Etnografya Araştırmaları, İstanbul, 445-456.
 • Sakaoğlu, Saim (1990),"Balkan Ülkelerinde Nasreddin Hoca'ya Mal Edilen Bölge Tiplerine Ait Fıkralar", Belleten 1985, Ankara, 131-135.
 • Sakaoğlu, Saim (1990), "Bir Masal Kahramanı Olarak Nasreddin Hoca", I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri/15-17 Mayıs 1989 Ankara, Ankara, 316-322.
 • Sakaoğlu, Saim (1991), "Nasreddin Hoca Niçin Bizimdir?", Millî Kültür, 86, Temmuz, 21-22.
 • Sakaoğlu, Saim (1996), "Nasreddin Hoca Fıkralarının Ona Ait Olup Olmaması Meselesi", Kültür ve Sanat, 30, Haziran, 7-12.
 • Sakaoğlu, Saim (1996), "Nasreddin Hoca'nın Fıkralarında Açık Saçıldık", Nasreddin Hoca'ya Armağan (hzl. M. Sabri Koz), İstanbul, 301-310.
 • Sakaoğlu, Saim (2004), "Nasreddin Hoca'ya Ait Olmayan Fıkraların Ona Yamanma Sebebleri Üzerine", Türk Dili, 88 (631), Temmuz, 12-14.
 • Sakaoğlu, Saim (2004), "Hangi Nasreddin Hoca Bizim Hocamızdır?", Merhaba/Akademik Sayfalar, 4 (7), 07 Temmuz, 50-51.
 • Sakaoğlu, Saim (2004), "Türk Halk Kültürü ve Nasreddin Hoca", Türk Dili, 88 (632), Ağustos, 139-142.
 • Sakaoğlu, Saim (2004), "Bir Selçuklu Bilgesi Olarak Nasreddin Hoca", III. Uluslararası Mevlâna Kongresi 5-6 Mayıs 2003/Bildiriler, Konya, 285-289.
 • Sakaoğlu, Saim (2005), "Nasreddin Hoca'yı Tanıyor muyuz?", Barem, 2 (14), Eylül, 5-7.
 • Sakaoğlu, Saim (2006?), "Çok Kimlikli Nasreddin Hoca'dan Tek Kimlikli Nasreddin Hoca'ya", I. Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu (Bilgi Şöleni) 6-7 Temmuz 2005 Akşehir, Ankara, 670.
 • Sakaoğlu, Saim (2006), "Nasreddin Hoca'nın Ahlaki Kimliği", Buluşma, Konya, 204-209.
 • Sakaoğlu, Saim (2009), "Bu Nasreddin Hoca Bizim Değildir", Temrin, 5,Temmuz, 20-23.
 • Sakaoğlu, Saim (2009), "Nasreddin Hoca ve Adına Bağlanan Fıkraların Yanlış Yorumlanması", 21. Yüzyılı Nasreddin Hoca ile Anlamak/Akşehir, 8-9 Mayıs 2008/Bildiriler, Ankara, 711-718.
 • Sakaoğlu, Saim (2012), "Gerçek Nasreddin Hoca Fıkralarının Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Ölçütler", Akpınar, 7 (40), Temmuz-Ağustos, 13-17.
 • Sakaoğlu, Saim (2013), "Nasreddin Hoca'nın Çocukluk Dönemiyle İlgili Fıkralar Onun mudur?". (25 Aralık 1996 tarihinde İstanbul'da toplanan Türk Dünyasında Nasreddin Hoca konulu toplantıda sunulmuştur.)
 • Sakaoğlu, Saim (2013), "Nasreddin Hoca Üst Tip midir, Yoksa Tipler Karışımı mıdır?", Nasreddin Hoca Üzerine Yazılar, Konya, 46-62. (24-25 Ekim 2008 tarihlerinde İstanbul'da toplanan, 800. Yılında Nasrettin Hoca Sempozyumunda sunulmuştur.)
 • Satoğlu, Abdullah (1975), "Nasreddin Hocanın Mezarı Kayseri'de", Son Havadis, 17 Aralık, 4.
 • Songar, Ayhan (1995), "Nasreddin Hoca ve Kolektif Alt Şuur", Türk Edebiyatı, 23 (255), Ocak, 17.
 • Subaşı,Muhsin İlyas (2004), "Nasreddin Hoca Kayserilidir!", Erciyes, 27 (318), Haziran, 18.
 • Şenocak, Ebru (2005),"Nasreddin Hoca Fıkralarında Gizli Diller", I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu (Bilgi Şöleni) 6-7 Temmuz 2005 Akşehir, 145-155.
 • Şenocak, Ebru (2014), "Nasreddin Hoca Fıkralarında Dil ve Kültür Bilinci", AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 2, Ocak-Nisan, 173-181.
 • Şenoğlu, İsmet (1998), "Bir Halk Bilgesi: Nasreddin Hoca", Mozaik, 3 (33), Temmuz-Ağustos, 36-38.
 • Şimşek, Funda Işıl (2008), "Fakelore Kavramı ve Nasreddin Hoca", Millî Folklor, 20 (79), 84-89.
 • Şimşek, Selami (2012), "Nasreddin Hoca’nın Şeyhi, Tarikatı ile İlgili Fıkraları", Eski Yeni, Eylül, 4 (43), 56-62.
 • Tan, Nail (1990), "Günümüzde Yaratılan Nasreddin Hoca Fıkraları", I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri/15-17 Mayıs 1989 Ankara, Ankara, 331-343.
 • Tecer, Ahmet Kutsi (1964), "Nasreddin Hoca", İslâm Ansiklopedisi, 9, 109-114.
 • Toygar, Kâmil (1977), "Nasreddin Hoca Fıkralarında Türklerle İlgili Değer Yargıları", Çağrı, 21 (238), Kasım, 5-9.
 • Turan, Ahsen (1997), "Nasreddin Hoca ve Timur", Nasreddin İlanı Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 44-47.
 • Turan, Refik (1997), "Nasreddin Hoca ve Yaşadığı Muhtemel Yüzyıl", Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 49 50.
 • Türkmen, Fikret (1984), "Nasreddin Hoca Fıkralarının Yayılma Sahaları", Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 3, 141-152.
 • Türkmen, Fikret (1990), "Nasreddin Hoca Fıkralarında Söz ve Hareket Komiği, Hocaya Ait Fıkraların Ayırdedilmesi İçin Bir Metot Denemesi", I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri/15-17 Mayıs 1989 Ankara, Ankara, 361-369.
 • Türkmen, Fikret (1997), "Fıkra Teorileri ve Nasreddin Hoca Fıkraları", Türk Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni/Konya 26-28 Ekim 1995, Ankara, 226-234.
 • Türkmen, Seyfullah (2008), "Türkçenin Söz Varlığında Nasreddin Hoca'nın Yeri", Karadeniz Araştırmaları, 5 (17), Bahar, 153/159.
 • Uçar, Sofya (2012), "Mizah Teorileri Işığında Çek Mizah Tipleri ile Nasreddin Hoca Mizahi Tipinin Mukayesesi", Eski Yeni, Eylül,4 (43), 63-68.
 • Uçkun, Rabia (2012), "Gagauz Türklerinde Nasreddin Hoca ve Fıkraları", Eski Yeni, Eylül,4 (43), 69-71.
 • Yakıcı, Ali (1997), "Nasreddin Hoca Fıkralarının Halkbilimi Açısından Değerlendirilmesi", Nasreddin Hoca Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 51-53.
 • Yıldız, Âlim (2001), "Nasreddin Hocanın Tasavvufî Yönü", Yedi İklim, 138-9, Eylül-Ekim, 103-105.

Konuşma ve mülakatlarDeğiştir

 • Uz, Mehmet Ali (2001), "Prof. Dr.Saim Sakaoğlu ile Nasreddin Hoca Üzerine", Yedi İklim, Nasreddin Hoca Özel Sayısı, 138-9, Eylül-Ekim, 85-92.
 • Yardım, Mehmet Nuri (2006), "Nasreddin Hoca Bizim Bilgemizdir", Dersimiz Edebiyat [dış kapakta ayrıca Edebiyat Konuşmaları], İstanbul, 345-354, Nesil Yayınları
 • Gürel, Çağrı (2008), "Prof. Dr. Dursun Yıldırım ile Nasreddin Hoca Üzerine Söyleşi", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim (Ankara), Dosya: Nasreddin Hoca, 9 (104), Ekim, 15-30.
 • Teres, Ersin (2009), "Prof. Dr. Mustafa Kaçalin: Nasreddin Hoca Selçuklu Döneminin Bir Bilgesidir", Temrin, 15, Temmuz, 37-42.
 • Özçelik, Mustafa (2010), "Mustafa Duman'la Nasreddin Hoca Üzerine Bir Söyleşi", Eski Yeni, 2 (15), Haziran, 41-48.
 • Arıoğlu, İbrahim Ethem (2012), "Röportaj: Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ile Nasreddin Hoca Üzerine Sohbet", Eski Yeni (Eskişehir), 4 (43), Eylül, 4-10.
 • Karaca, Dr. Sıtkı, Mayıs 2014 tarihinde Eskişehir’de katılımcılarla "Nasreddin Hoca ve Fıkralarla Terapi" konulu bir söyleşide bulunmuştur.

Türkçe dışındaki makalelerDeğiştir

 • Akıdil, İnci (1970), "İst Nasreddin Hodscha: Der Turkischer Eulenspiegel", Hacettepe Bulletin of Sciences and Hummanities, 2 (1), Haziran, 84-92.
 • Bajraktareviç, Fehim (1936), "Nasr al-Din Khodja", Encyclopaedia of İslam, III, Leiden, 875-878.
 • Bajraktareviç, Fehim (1958), "Goethe’s İnteresse fur Nasreddin Chodscha", Jean Deny Armağanı, Ankara, 31-37.
 • Basset, R. (1900), "Contribution a l’histoire du sottisier de Nasr Edin Hodja", Keleti Szemle, 1,219-225.
 • Boratav, Pertev Naili (1959), "A propos de quelques tentatives d’identification de Nasreddin Hodja", Internationaler Kongress der Volkserzählungsforscher in Kiel und Kopenhagen/19.8-29.8 1959: Vortrâge und Referate, 21-25.
 • Boratav, Pertev Naili (1963), "Autour de Nasreddin Hoca", Oriens, 16,31 Aralık, 194-223.
 • Burrill, Kathleen R. (1970), "The Nasreddin Hodja Stories/An Early Ottoman Manuscript at the Univercity Groningen". Archivum Ottomanicum, 2, 7-114.
 • Constantin, İ. Gh. (1967), "Nasr-ed- Din Khodja/Chez les Turcs, les peuples balkaniques et les Roumains", Der Islam, 43 (1-2), 90-133.
 • Dumoret, J. (1954), "Contes Turks extra-its Nézéretin Khudjah", Journal Asiatique, 2 (14), Mart, 488-492.
 • Dundes, Alan; Bradai, Taoufik (1963), "Tales of a Tunisian Trickster", Southern Folklore Quarterly, 27 (4), Aralık, 300-315.
 • Flanagan, John T. (1964), "Long Live the Hodja", Southern Folklore Quarterly, 33,48-53.
 • Horn, Paul (1900), "Zu Hodscha Nasreddin's Schwanken", Keleti Szemle, 1,66-72.
 • Karabaş, Seyfi (1981), "The Function of the Nasreddin Hodja Phenomenon in the Turkish Society", International Journal of Turkish Studies, 2, 89-100.
 • Koen, Matilda-Sarona (1996), "L'Horizon Juif de Nasradin Hodja: Djoha", V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri/Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri, Ankara., 111-120.
 • Maloney, Shane (1996), "Nasreddin Hoca's Longest Journey: A Comparison Between The Humour of Nasreddin Hoca and Tradionational Australian Humour", V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri/Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri, Ankara, 121- 128.
 • Marzolph, Ulrich (1986), "Cuha, the Arab Nassreddin in Medival Arabic Literature", III. Milletlerarası Türk Folkor Kongresi Bildirileri C. III/Halk Edebiyatı, Ankara, 251-258.
 • Marzolph, Ulrich; Baldauf, Ingeborg (1990), "Hodscha Nasreddin", Enzyklopadie des Mârchens, C. 6,4/5, Berlin, 1127- 1151.
 • Marzolph, Ulrich (1991), "Zur Überlieferung der Nasreddin Hoca Schwanke aus selhalp der türkischen Sprachraumes", Türkisch Sprachen und Literaturen, C. 9, Wiesbaden, 275-285.
 • Marzolph, Ulrich (1996), "Humour and Ideology: A Case Study in Nasreddin Hoca Anecdotes in the Twentieth Century", V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri/Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri, Ankara, 140- 148.
 • Marzolph, Ulrich (1996), "La Fontaine ve Nasreddin Hoca", Nasreddin Hoca'ya Armağan (hzl. Sabri Koz), İstanbul, 231-235.
 • Petzen, Jennifer (1996), "Nations of the Body, Power and Gender in the Nasreddin Hoca Stories", V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri/Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri, Ankara, 201- 210.
 • Popoviç, Aleksandr (1996), "Nasreddin Hoca en Yougoslavie Recherce Bibliographique", Nasreddin Hoca'ya Armağan (hzl. Sabri Koz), İstanbul, 281-290.
 • Valtchev, Velitchko (1978), "Nasreddin Hodja et certains problemes de l’humour chez les peubles d’Orient", Studies in Turkish Folklore/in Honor et Pertev Naili Boratav (ed. İlhan Başgöz-Mark Glazer), Bloomington, Indiana, ABD, 210-222.

TezlerDeğiştir

Yüksek lisans seminerleriDeğiştir

 • Cenikoğlu, Gökhan Tarıman (1992), "Nasreddin Hoca'ya Mal Edilen Mahallî Fıkralar", Konya.

Yüksek lisans tezleriDeğiştir

 • Burrill, Kathleen R. (1970), "The Nasreddin Hodja Stories/An Early Otoman Manuscript at the Univercity Groningen", Archivum Ottomanicum, 2 ,7-114.
 • Kojima, Mitsuko (1991), "Nasreddin Hoca ile Japonya'daki İkkyu'nun Halk Bilimi Bakımından Karşılaştırılması", Ankara.
 • Mayermanova, Jannet (2001), "Kazak ve Türk Fıkraları ve Fıkra Tipleri", Konya.
 • Ülper, Hakan (2002), "Nasreddin Hoca Fıkralarının Dil, Üslup ve Eğitim Yönünden Karşılaştırılması", İzmir.

Doktora tezleriDeğiştir

 • Witsel, Irene (1949), "Der Hodschea Nasreddin in der Persischen und Turkischen Volksdichtung", Tubingen.
 • Şop, İvan (1976), "Nasreddin Hodzina Metamorfoze", Belgrad.
 • Tör, Nüket (1992), "Türkçe ve Rumca Olarak Söylenen Nasreddin Hoca Fıkraları Üzerine Bir İnceleme", Ankara.
 • Cenikoğlu, Gökhan Tarıman (1998), "Nasreddin Hoca Fıkralarında İnsan Kadrosu", Konya.
 • Rahmankulov, Fayzulla (1998), "Türkmenistan'da Nasreddin Hoca Fıkraları", İzmir.
 • Abdulayeva, Tarana (2005), "Molla Nesreddin Dergisinin Azerbaycan Şiirine Katkıları", İzmir.

Latin alfabesi dışındaki ve eski dillerdeki matbuatlarDeğiştir

Ermeni alfabesi ile Türkçe basılan matbuatlarDeğiştir

 • Nasreddin Hoca Lâtifeleri, Asitane 1853, 64 s.
 • Nasreddin Hoca'nın Lâtifeleri, İstanbul 1871.
 • Nasreddin Hoca'nın Lâtifeleri, Asitane 1873.
 • Nasreddin Hoca'nın Tohaf Lâtifeleri, Asitane 1875, 68 s.
 • Nasreddin Hoca'nın Tohaf Lâtifeleri, İstanbul 1886.
 • Nasreddin Hoca'nın Tohaf Lâtifeleri, İstanbul 1914, 54 s.
 • Musavver Letâf-i Hoca Nasreddin, İstanbul 1929, 96 s.
 • Nasreddin Hoca'nın Tohaf Lâtifeleri, 48 s.

Ermenice matbuatlarDeğiştir

 • Nasreddin Hoca'nın Lâtifeleri, 1843.
 • Hoca Nasreddin Efendi'nin Lâtifeleri, İzmir 1848.
 • Nasreddin Hoca'nın Lâtifeleri, İzmir 1859.
 • Anekdotlar, 3 C., 1876.
 • Molla Nasreddin Lâtifeleri, 3 C., Tiflis 1904,1905,1914.
 • Nasreddin Hocayi Gyanki (çev. Pakarat Tevyan), İstanbul 1954.
 • Nasreddin Hocayi Zuvarcalikneri, İstanbul, t.y.

Karamanlıca matbuatlarDeğiştir

 • Nasreddin Hoca Asteria, İzmir 1890.
 • Nasreddin Hoca'nın Letâifi, Dersaadet 1890.
 • Meşhur Nasreddin Hoca ve Pelagati Mezhake, Atina 1908.
 • Meşhur Nasreddin Hoca ve Pelagati Mezhake, Galata 1910, 64 s.
 • Nasreddin Hoca'nın Tohaf ve Gülünecek Menkıbeleri, 1912,32 s.
 • Nasreddin Hoca'nın Tohaf ve Gülünecek Menkıbeleri, Odesa 1912, 32 s.

Yunanca matbuatlarDeğiştir

 • Hoca Nasreddin Efendinin Fıkraları, İzmir 1848.
 • O Nasreddin Ksocas Kai ta Asteira Anekdota Aotu, Atina 1872.
 • Nasreddin Ksocas Dinginata, Atina 1884.
 • Nasreddin Hoca Lâtifeleri, Atina 1896.
 • Nasreddin Hoca'nın Hikâyeleri (hzl. G. Stavrinidis), Lefkoşa 1939.
 • Kurgan, Şükrü (1961), Anekdot tu Nasreddin Hoca, Atina.
 • O Nasreddin Hocas kai T' Anekdota toy, Selanik 1965.
 • Anekdota tu Nasr-en-ntin Hoca, Atina 1976.
 • Nasreddin Hocas kai ta Asteia Anekdota Aytoy, Atina t.y.

Dergi ve gazete özel sayılarıDeğiştir

DergilerDeğiştir

 • Akbaba. Temmuz 1964-1976 sayıları arasında değişik adlarla 14 yıl Nasreddin Hoca sayısı hazırlanmıştır.
 • Başarı Yolu, 9, 3 Temmuz 1963, 34 s.
 • Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim (Ankara), Dosya: Nasreddin Hoca, 9 (104), Ekim 2008.
 • Çınar, (55-56), Haziran-Temmuz 1999.
 • Çocuk Yuvası, 149, Temmuz 1974, 36 s.
 • Dost, 2 (30), Eylül 1963, 32 s.
 • Eskişehir Anma Günleri Dergisi, 1 (1), 1978,30 s; 2 (4), 1979, 30 s.
 • Eski Yeni, (Eskişehir), Nasreddin Hoca Özel Sayısı. 4 (43), Eylül 2012.
 • Görüş, 4, Nisan 1976, 36 s.
 • Gülen Karabağlar, 1 (yeni dizi), Kasım-Aralık 2016, 16 s.
 • Güldiken, 11, Güz 1996, 80 s.
 • Hayat, 27,18 Haziran 1962, 32 s.
 • Ilgaz, 23, Ağustos 1963, 24 s; 35, Ağustos 1964, 24 s; 47 Ağustos 1965, 2 s; 59, Ağustos 1966, 24 s; 71 Ağustos 1967, 24 s; 82 Temmuz 1968, 24 s; 94, Temmuz 1969, 24 s; 106, Temmuz 1970, 24 s; 118, Temmuz 1971, 24 s; 130, Temmuz 1972, 24 s; 142, Temmuz 1973, 24 s; 154, Temmuz 1974, 24 s; 166, Temmuz 1975, 24 s; 178, Temmuz 1976, 24 s; 190, Temmuz 1977, 24 s; 202, Temmuz 1978, 24 s; 214, Temmuz 1979, 24 s; 226, Temmuz 1980, 24 s; 238,Temmuz 1981, 24 s.
 • Kıyı, 76, Temmuz 1992, 32 s.
 • Kültür ve Sanat, 29, Mart 1996, 64 s.
 • Lâle, 4, Aralık 1986, 36 s.
 • Mavi Kuş, 5, Ağustos 1996, 48 s.
 • Millî Folklor, 1 (7), Eylül 1990, 64 s.
 • Petek, 25, Özel Sayı 1, Temmuz 1979, 32 s; 26, Özel Sayı 2, Ağustos 1979, 32 s.
 • Resimli Tarih Mecmuası, 27, Mart 1952, 64 s.
 • Sanatsal Mozaik, 3 (33), Temmuz-Ağustos 1998, 82 s.
 • Sarmaşık Kültür, 4, Temmuz-Ağustos 2005, 76 s.
 • Tarih Coğrafya Dünyası, 2/2 (11), Aralık 1959, 80 s.
 • Tarih ve Toplum, 151, Temmuz 1996, 64 s.
 • Temrin (İstanbul), "Nasreddin Hoca Özel Sayısı", 15,Temmuz 2009
 • Toplumbilim, 6, Haziran 1997, 126 s.
 • Türk Edebiyatı, 23 (255), Ocak 1995, 88 s.
 • Türk Folklor Araştırmaları, 9 (192), Temmuz 1965, 3785-3810.
 • Türk Yurdu, "Nasreddin Hoca 800 Yaşında", 28 (255), Kasım 2008.
 • Türkiye Yazıları, 16, Temmuz 1978, 16 s.
 • Ustura. Günaydın gazetesinin Temmuz 1996'da verdiği mizah eki
 • Varlık, 1067, Ağustos 1996 ,64 s.; 1199, Ağustos 2007, 96 s. (3-18)
 • Yavru Türk, 9, Nisan 1940, 48 s.
 • Yedi İklim, 138-9, Eylül-Ekim 2001, 187 s.
 • Yeni Adam, 315, 9 Ocak, 1941,16 s.

Gazete ekleriDeğiştir

 • Cumhuriyet Kitap Eki, 338, 8 Ağustos 1996, 20 s.
 • Hakikati Tasvir Nasreddin Hoca İlavesi, 8 Ocak, 1962, 4 s.
 • Konya Postası/Akademik Sayfa, 5-6 Temmuz 2000, 4 s.
 • Merhaba/Akademik Sayfalar I, 7 Mayıs 2008, 16 s.; II, 14 Mayıs 2008, 16 s.
 • Pervasız, 1034, 5 Temmuz 1963, 8 s.

Türkçe dışındaki dergilerDeğiştir

 • Chine Literature (Pekin), 7, Temmuz 1980, 105-111
 • Die Türkei im Werden, 5, 1978, 62 s.

Bildirileri yayınlanmayan toplantılarDeğiştir

 • Uluslararası Nasrettin Hoca Sempozyumu: 12 Mayıs 2008, Lefke
 • Doğumunun 800. Yılında Nasreddin Hoca Sempozyumu: 24-25 Ekim 2008, İstanbul
 • Uluslararası Nasreddin Hoca Çalışmaları Semineri ve Çok Uluslu Nasreddin Hoca Fıkraları Anlatı Geleneği Adaylık Dosyası Hazırlama Yuvarlak Masa Toplantısı: 7-8 Mayıs 2013, Eskişehir
 • Kaynaklarla Nasreddin Hoca ve Fıkraları Paneli: 7 Temmuz 2013, Akşehir
 • Türk Dünyası Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu: 4-8 Kasım 2013, Eskişehir
 • Nasreddin Hoca Paneli: 13 Aralık 2013, İzmir
 • Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi Gönül Sultanları Buluşması: 26-28 Mayıs 2014, Eskişehir

KaynakçaDeğiştir

 • Duman, Mustafa, Nasreddin Hoca Kitapları Açıklamalı Bibliyografyası (1480-2004), Turkuaz Yayınları, İstanbul, 2005, 352 s.
 • Sakaoğlu, Saim; Alptekin, Ali Berat (2014). Nasreddin Hoca (2 bas.). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. ss. 263-297. ISBN 9789751629654.