Napolyon Kanunları

Napolyon Kanunları (FransızcaCode Napoléon; Code civil des Français) - Napolyon Bonapart'ın hazırlattığı medeni kanun metnidir. Onun isteğiyle Fransa'da hazırlanmış ve 1804 yılında yürürlüğe girmiştir.

Metin hazırlanırken önceki iki hukuk sistemlerinden etkilenilmiştir. Birisi Roma Hukuku, diğeri İslâm Hukuku (Fıkıh) idi.[1] Roma Hukukunda I. Justinianus'un hazırlattığı Corpus iuris civilis metin külliyâtından ve Fıkıh'da ise Mısır'ı işgal ettiği zamanda bölge de yaygın olan Şafi Mezhebi ve özellikle metin olarak İmam Mâlik'in Muvatta adlı kitabından etkilenmiştir.

Bu kanunlarla Fransa'da hukukun üstünlüğü tanınmış, kanunların yürürlüğe girebilmesi için remen ilanı şart koşularak gizli kanun çıkarılması engellenmiş ve kanunun yetersiz kaldığı suçlarda adaleti sağlamak için yargıçlara ilk defa kanunları yorumlama yetkisi verilmiştir. Dünya'daki çoğu devletin hukuk sistemleri hâlâ Napolyon Kanunları baz alınarak hazırlanmaktadır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Mukayese-i Kavânîn-i Medeniyye 3 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Medenî Kanunlar Karşılaştırması Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye ve Kod Napolyon) AÜHFD, 61 (2) 2012: 809-818