Naile Sultan Osmanlı tarihinde adı geçen Naile adını taşıyan birden fazla padişah eşi veya kızı anlamına gelebilir: