N/A ya da n/a, tablo ile bilgilendirmede kullanılan İngilizce bir kısaltmadır. Üç farklı anlamı vardır.

Not applicableDüzenle

Uygulanabilir değil anlamına gelir. İki veya daha fazla elemanın birbiriyle uyuşmadığını, ilgisi bulunmadığını, bunlarla işlem yapılamayacağını ifade eder. Sonuç uygulanabilir değildir. Örneğin, bir spor müsabakası sonuçları tablosunda satırların ve sütunların başında takım isimleri bulunur ve aynı takım kendi ismiyle karşılaşırsa tabloda X sembolüyle veya n/a ifadesiyle gösterilir.

No answerDüzenle

Cevap yok anlamına gelir. Cevabı bilinmeyen veya belli olmayan işlemlerin sonucu n/a ifadesiyle gösterilir.

Not availableDüzenle

Mevcut değil anlamına gelir. Herhangi bir ögenin ya da komutun mevcut olmadığını göstermek amacıyla kullanılır.