Nükleoplazma

Nükleoplazma, hücre çekirdeğini oluşturan bir tür protoplazmadır. Nükleoplazma, kromozomları ve çekirdekçiği içermektedir ve çekirdek zarı ile çevrelenmiştir. Çekirdekçikler ve enzimler gibi birçok madde nükleoplazmada çözülür. Nükleoplazmanın çözünür, sıvı kısmı, nükleosol veya nükleer hiyaloplazma olarak adlandırılır.