Mutlu Ölüm

Mutlu Ölüm, Albert Camus'nün 1930'ların sonunda tasarlayıp oluşturduğu, ancak ölümünden sonra yayımlanan/yayımlanabilen romanıdır. Bunun sebebinin yazarın Yabancı romanı üzerinde çalışması olduğu ve konu yakınlığı nedeniyle de "Mutlu Ölüm"ü ertelediği düşünülmektedir.

Mutlu Ölüm'de yazar, çocukluğunun geçtiği Belcourt'taki yoksul mahallenin, deniz taşımacılığı şirketindeki memurluğunun, 1936'daki Orta Avrupa yolculuklarının izlenim ve anılarından yararlanmıştır. Aynı şekilde, ilk eşi Simon Hié ile evliliğine bir gönderme yapılmıştır.

Romanda, dönemin moda akımı (varoluşçuluk) gereği yapısal özellikler ve üslûp inceliği ön plana çıkmaktadır.