Mustafa Nazım Paşa

Mustafa Nazım Paşa (1862-1909), Adliye ve Mezahib Nazırı. 31 Mart Vakasında, isyan eden askerler tarafından Ahmed Rıza Bey'e benzetilerek Meclis önünde öldürülmüştür. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedilmiştir.

"31 Mart vakasında şehit olan Adliye Nazırı Nazım Paşa"[1]
Mustafa Nazım Paşa'nın aile kabristanı

Kaynakça değiştir

  1. ^ Musavver Nevsal-i Osmani-1326. Matbaa-i Hayriye İstanbul-1326. 1326.