Mustafa Çelebi (I. Mehmed'in oğlu)

Osmanlı şehzadesi

Mustafa Çelebi (d. ? - ö. 1422, İznik) Osmanlı şehzadesi. I. Mehmed'in ikinci oğludur.[1] Kesin doğum tarihi bilinmeyip gençlik yıllarını Osmanlı'daki diğer şehzadeler gibi sancaklarda eğitim görerek geçirdi. Babasının ölümünden sonra can güvenliğinin tehlikede olduğunu düşünerek Karamanoğulları'na sığındı. Şaraptar İlyas Paşa tarafından kışkırtıldı ve yeni padişah olan ağabeyi II. Murad'a isyan etti. 1422 yılında İznik'te yakalandıktan sonra II. Murad'ın emriyle boğularak öldürüldü.

Mustafa Çelebi
Doğum y. 1408
Ölüm y. 1422 (13-14 yaşlarında)
Osmanlı İmparatorluğu
Hanedan Osmanlı Hanedanı
Babası I. Mehmed
Dini Sünni İslam

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Almaz, Dr. Hasan, Şükrullah bin Şihâbeddîn b. Ahmed b. Zeyneddîn Zekî - Behcetü't-Tevârîh [İnceleme-Metin-Tercüme], Ankara, 2004, s. 391, YÖK Tez Merkezi Tez No: 141180, Mostar Yayınları, İstanbul, 2010, ISBN 978-605-5455-20-0