Murâkabe (Arapça: مراقبة), "gözetlemek" anlamına gelen Arapçadaki "rakabe" kökünden türetilmiş bir sufi pratiğidir. Dikkatle izlemek, ilgilenmek, gözleri açık tutmak anlamlarını da taşır. Metaforik açıdan kişinin manevi kalbine dikkatini yöneltmesi ve yaratıcısından gelecek sezgiyi beklemesini ifade eder.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir