Municipium

Latince kasaba ya da kent anlamına gelen bir sözcük

Municipium (çoğulu municipia) Latince'de kasaba ya da kent. Etimolojik olarak municipium, municipies, görev sahipleri ya da kentin vatandaşları arasındaki sosyal sözleşmedir. Görevler ya da munera, municipes tarafından üstlenilen vatandaşlara yönelik ayrıcalıklar ya da koruma karşılığında üstlenilen yetkilerdir. Her vatandaş bir municepstir.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Frank Frost Abbott, Municipal Administration in the Roman Empire (1926), Read Books, 2007, p.8