Multivibrator (ya da kısaca multi)elektronikte kullanılan bir grup devrenin ortak adıdır. Bu devrelerin çıkışında iki farklı gerilimden biri olabilir. Genellikle bu düzeyler 1 ve 0 mantık düzeyleridir. Üç tür multivibratör vardır:

  1. Astabil
  2. Monostabil
  3. Bistabil (flip flop)
Asatil multivibratör örneği
Monostabil multivibratör, giriş ve çıkış düzeyleri
Bisabil multivibratör(İnteraktif gösterim)

Geçmişte elektron tüpler için geliştirilmiş olan multivibratörler günümüzde transistörlüdür.

Astabil değiştir

Astabil multivibratörlerin girişlerinde herhangi bir tetikleyici sinyal olması gerekmez. Çıkıştaki düzey kararsızdır. Çıkış bir süre 1 düzeyinde olup, daha sonra 0 düzeyine düşer, ancak daha sonra yine 1 düzeyine çıkar. Yani devre çıkışında kare dalga olur. Bu sebeple astabil multivibratör kare dalga üreteci olarak kullanılır.[1]

Monostabil değiştir

Monostabil multivibratörlerin (univibratör) girişlerinde tetikleyici bir sinyal vardır. Devre tetiklendiği zaman çıkışında, bir süre için 1 düzeyi olur. Ancak 1 düzeyi kararsızdır ve belli süre sonra başka tetikleyiciye gerek kalmaksızın düzey 0 a düşer. Monostabil multivibratör darbe üreticisi olarak kullanılır.[2]

Bistabil değiştir

Bistabil mültivibratörlerin girişinde de tetikleyici bir sinyal vardır. Bu sinyal uygulandığında çıkış 1 olur ve başka sinyal gelmediği sürece bu düzey devam eder. Ancak ikinci bir tetikleyici sinyal uygulandığıda çıkış 0 a düşer. Her iki düzey de kararlı olduğu için her iki düzeyi değiştirmek için de bir tetikleyici gerekir.[3]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Millman and Taub: Pulse Digital and Switching Waveforms,ISBN-10 : 0070855129,sf.438
  2. ^ Millman and Taub: Pulse Digital and Switching Waveforms,ISBN-10 : 0070855129,sf.405
  3. ^ Millman and Taub: Pulse Digital and Switching Waveforms,ISBN-10 : 0070855129,sf.362