Multi Gravite Separatör

Multi Gravite Separatör (MGS), klasik gravite zenginleştirme yöntemleriyle zenginleştirilemeyen, çok ince boyuttaki malzemeyi zenginleştirmek için kullanılan bir cihazdır.

Genel bilgiDüzenle

 
Mozley MGS (now manufactured by Conseptor)

Klasik zenginleştirme yönteminde, kıymetli metal işe yaramayan yantaşdan ayrılırken, artık içinde çok ince boyutta metal de kaybedilmektedir. Bu da uzun vadede işletmeler için ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Son yıllardaki ekonomik sıkıntılar sebebiyle, verimlilik hiç olmadığı kadar önem arz etmeye başlamıştır. Artık içindeki kıymetli metalin geri kazanılması amacıyla yapılan çalışmalar bu sebeple başlamıştır.

Kısaca, sarsıntılı masa yüzüyenin bir tambur şekline dönüştürülmesiyle üretilmiş olan Multi Gravite Separatör (MSG)'nin temel kullanım alanı; çok ince malzemeden oluşmuş olan artıkların tekrar zenginleştirilmesiyle, içindeki kıymetli metalleri kazanmaktır.

MGS'nin belli bir hızda dönmesi sonucu, tanecikler üzerine uygulanan merkezkaç kuvveti, yerçekimi kuvvetinden daha büyüktür. Bu kuvvetlerin etkisiyle, kıymetli metal tanecikleri, tambur içinde birikerek, belirli kalınlıkta bir tabaka oluşturur. Sonuçta tamburun altından, malzemenin beslendiği noktaya yakın olan açıklıktan konsantre alınır.

MGS'nin çalışmasını etkileyen faktörler şu şekildedir:

  • Tambur dönüş hızı
  • Titreşim yoğunluğu
  • Yıkama suyu miktarı
  • Tambur eğim açısı
  • Pülp yoğunluğu

Tambur dönüş hızıDüzenle

Tambur dönüş hızı, MGS'nin çalışmasını iki şekilde etkiler. Öncelikle pülp akışını, tamburun alt çıkışına doğru hızlandırır. Bunun dışında, hız ile birlikte merkezkaç kuvveti artacağından, tanelerin tambur yüzeyine yapışmasını sağlar. Tamburun dönüş hızı 100-300 d/dk arasında değiştirilebilmektedir. Tambur hızı arttıkça verim artarken, tenör düşer.

Titreşim yoğunluğuDüzenle

Tamburun titreşim frekansı 4,0/4,8/5,7 d/sn., titreşim genliği ise 10/15/20 mm arasında seçilebilir. Bu titreşim hareketi, taneler üzerinde kesme kuvveti uygulamaktadır. Titreşimin arttırılması tenörü arttırmakta ancak verimi düşürmektedir.

Yıkama suyu miktarıDüzenle

Yıkama suyu, tamburun üst çıkışına yakın bir noktadan verilir. Su miktarı temelde pülp yoğunluğuna bağlı olsa da, 0-10 l/dk. seçilir.

Tambur eğim açısıDüzenle

Bu açı, tamburun eksenininm yatayla yaptığı açı olarak tanımlanır. 0°-9° arasında ayarlanabilir. Malzemenin ince boyutlu ve düşük yoğunlukta olması halinde küçük açı, iri boyutlu ve yüksek yoğunlukta olması halinde ise büyük eğim açısı tercih edilir.

Pülp yoğunluğuDüzenle

MGS'ye beslenen malzemenin pülp yoğunluğu %10-50 arasında değişiklik gösterebilir. Eğer beslenecek pülpün yoğunluğu daha fazlaysa, yıkama suyu buna göre ayarlanabilir.