Muḥāfaẓa (Arapçaمحافظة [muˈħæːfazˤa]; çoğul محافظات muḥāfaẓāt [muħæːfaˈzˤaːt]) birçok Arap devletlerinin birinci düzey ve Suudi Arabistan'ın ikinci düzey idari birimi. Türkçeye valilik, il, vilayet olarak çevrilebilir. Kelime Arapçada ḥ-f-ẓ kökünden gelmektedir ve koruyucu, tutma anlamlarına gelmektedir. Başkanları "muhafız" diye adlandırılır.