Gümrük muayene memuru

(Muayene memuru sayfasından yönlendirildi)

Ticaret Bakanlığı'nda ithalat rejimi, ihracat rejimi, dahilde işleme rejimi vb. dış ticaret işlemlerinde belge ve/veya eşya analizi, ticaret politikası önlemleri, gözetim uygulamaları, vergi tahakkuku, usulsüzlük cezaları vb. hukuki ve idari işlemlerin tümüyle görevli kamu çalışanlarıdır. Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2004/6 sayılı genelgesiyle Gümrük Muayene Memurları "Muayene Kurulları" şeklinde çalışmaya başlamışlardır.

Atanma Şartları ve AtamasıDüzenle

Gümrük Muayene Memuru olabilmek için lisans mezunu olmak, belirli fakülteleri bitirmiş olmak[1], KPSS sonrası Ticaret Bakanlığı'nın ilan ettiği Muayene Memuru kadrolarına KPSS sonuçları arasından yapılan sıralamaya göre yapılan sözlü mülakatı başarıyla geçerek yerleşmeye hak kazanmak gerekir.

EğitimiDüzenle

Bu şekilde aday statüsünde atanan Gümrük Muayene Memuru, Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Genel Müdürlüğü'nün Ankara, Akyurt'taki Eğitim Tesisleri'ne çağrılarak eğitime başlatılır. Temel Aday Memur Eğitimi verilir ve ardından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavı geçmeye hak kazanan Aday Gümrük Muayene Memurları Muayene Memurluğu Temel Eğitimi'ne başlatılır. Eğitimden başarılı olması halinde Aday Memur Stajı ve Aday Gümrük Muayene Memuru Stajı yapar. Eğitim ve stajda başarılı olan Aday Gümrük Muayene memurları, Gümrük Muayene Memuru olmaya hak kazanırlar ve Darphane tarafından basılan mühürleri teslim edilir.

Sorumluluğu ve GeleceğiDüzenle

Gümrük Kanunu'nda ismi "Muayene ile Görevlendirilmiş Memur" olarak geçmesine rağmen Gümrük Muayene Memurluğu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndaki kariyer mesleklerden olmakla birlikte, özlük hakları açısından B Grubu bir kadrodur. Ancak son zamanlarda, yoğun mesleki bilgi gerektirmesi, riskleri ve sorumluluğu[2] nedeniyle A Grubu Kadrolara dahil edilmesi ve isminin "Gümrük Denetmeni" olmasına yönelik kanun çalışmaları yapılmaktadır.[3]

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik m.1/c uyarınca Muayene Memuru kadrosuna atanabilmek için "En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, fakülte, yüksekokul veya bölümleri ile mühendislik fakülteleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak" gerekmektedir
  2. ^ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat KHK'sı ve Taşra Çalışma Yönetmeliği'ne göre, dış ticaret işlemlerinin bütün mali ve hukuki sorumluluğu gümrük muayene memurlarındadır
  3. ^ Gümrük Teşkilat Kanunu hakkındaki çalışmamızı tamamladık, 2011, URL erişim tarihi:5 Temmuz 2011