Mostovki rayonu (RusçaМостовский район), Rusya'da Krasnodar Kray'a bağlı rayon (Türkçeilçe).

Mostovski rayon

Tarihçe değiştir

Rayon 1864 yılı öncesinde bağımsız bir Adige toprağı iken, etnik temizlik yoluyla yerli halkı (Çerkesler) Türkiye'ye göç etmek zorunda bırakılmıştır.

Adigey Cumhuriyeti, yörenin tarihi bir Adıge toprağı olması, rayonun Krasnodar Kray merkezi Krasnodar kentine uzakta bulunması, Adigey Cumhuriyeti'nin ve rayonun, idari bir birliktelik olması halinde, daha güçlü bir ekonomik gelişim olanağına kavuşacağı önerisiyle, rayonun Adigey Cumhuriyeti sınırları içine alınması isteğinde bulunmuştur.[1]

Coğrafya değiştir

Rayonun batıda Adigey Cumhuriyeti ile 197.5 km,doğuda Krasnodar Kray'a bağlı Labinsk rayonu ile 40 km, Adigey Cumhuriyeti ile 87.5 km, güneyde Abhazya ile 8.5 km, güneybatıda da Soçi metropoliten alanı ile 42.5 km sınırı vardır. Rayon, batısındaki Adigey Cumhuriyeti ile doğusundaki Adigey Cumhuriyeti arasında, bir kama gibi güneye doğru, Abhazya'ya değin uzanmaktadır.

Nüfus değiştir

Rayonun nüfusu 2002'de 72.1 bin, rayon merkezi Mostovskoy (RusçaМостовской) beldesinin nüfusu da 24.9 bin idi.

Turizm değiştir

Yörede turistik potansiyel taşıyan ve büyük bölümü İsviçre Alpleri'ni andıran sağlıklı bir dağ iklimi, dağcılık, rafting, kayak ve atlı gezinti olanakları vardır. Arkeolojik yönden zengin olan yörede neanderthal insanı kalıntıları, dolmenler ve tarih öncesine ait höyükler (kurgan ya da yığma mezarlar) bulunmaktadır.

Resimler değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Doç.Dr.Ufuk Tavkul, Kazaklar, Birleşik Kafkasya dergisi, Ankara, 2007, sayı 6-7, s.33.

Dış bağlantılar değiştir