Mordecai

Mordekay (Mordehay), Yahudiliğin Kutsal Kitabı Tanah'ın Ester Kitabı'ndaki önemli karakterlerden biridir. Benyamin kabilesinden Yair'in oğludur. Talmud, Ester ve Mordekay'ı peygamber olarak listelemiştir.[1] Talmud'da, Mordekay'ın Darius(Daryuş) hükümdarlığındaki ikinci yılda peygamberlik ettiği yazılıdır.

The Triumph of Mordecai, Pieter Lastman, 1624.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Bkz. Megillah 15.