Monad (felsefe)

felsefe

Monad (Yunanca μονάς Monas, μόνος monos, "tek başına" dan sırayla "tekillik") [1], atıfta kozmogonisine için, Yüce Varlık, ilahiyat veya her şeyin bütünü. Kavramın Pisagorcular tarafından tasarlandığı bildirildi ve çeşitli şekillerde tek başına hareket eden tek bir kaynağa veya bölünmez bir kökene veya her ikisine birden atıfta bulunabilir. Kavram daha sonra monaddan temel parçacık olarak söz eden Gottfried Wilhelm Leibniz gibi diğer filozoflar tarafından da benimsendi. Aynı insan grupları tarafından eş zamanlı olarak tartışılan ve tartışılan geometrik bir karşılığı vardı.

Daire içine alınmış nokta Pisagorcular ve daha sonra Yunanlar tarafından ilk metafizik varlığı, Monad veya Mutlak'ı temsil etmek için kullanıldı .

Tarihsel arka planDüzenle

Hippolytus'a göre, Dünya görüşü Pisagorculardan ilham aldı, Ortaya çıkan ilk şey 'monad' olarak adlandırıldı, ikili doğdu (Yunanca iki kelimeden), sayılar başladı, asıl nokta, Başlangıç ​​çizgileri veya sonluluk vb.[2] İlahiyat anlamına geliyordu, Kozmogonide (yaratılış teorileri) çeşitli şekillerde tek başına hareket eden kaynağa ve / veya bölünmez bir kökene ve eşdeğer karşılaştırıcılara atıfta bulunan tanrısallık, ilk varlık veya tüm varlıkların bütünlüğü anlamına geliyordu.[3]

Plotinus ve Porphyry gibi Pisagorcu ve Platonik filozoflar Gnostisizm'i (bkz. Neoplatonizm ve Gnostisizm ) monad'ı tedavi ettiği için kınadılar.

Pisagor kavramıDüzenle

Pisagorcular için sayı serilerinin üretimi, geometri nesnelerinin yanı sıra kozmogoni ile de ilişkiliydi.[4]Diogenes Laertius'a göre, Monaddan ikili evrimleşti; ondan sayılar; sayılardan, noktalardan; sonra, dünyamızın geri kalanının inşa edildiği dört element olan toprak, su, ateş ve hava ile sonuçlanan çizgiler, iki boyutlu varlıklar, üç boyutlu varlıklar, cisimler.[5][6]

Modern felsefeDüzenle

Monad terimi, modern filozoflar Giordano Bruno, Anne Conway, Gottfried Wilhelm Leibniz ( Monadology ), John Dee ve diğerleri tarafından Yunan felsefesinden benimsenmiştir.

Ayrıca bakınızDüzenle

notlarDüzenle

  1. ^ Compact Editions of the Oxford English Dictionary.
  2. ^ Diogenes Laërtius, Lives and Opinions of Eminent Philosophers.
  3. ^ Fairbanks, Arthur, Ed., "The First Philosophers of Greece". K. Paul, Trench, Trubner. London, 1898, p. 145.
  4. ^ Sandywell, p. 205. The generation of the series of number is to the Pythagoreans, in other words, both the generation of the objects of geometry and also cosmogony. Since things equal numbers, the first unit, in generating the number series, is generating also the physical universe. (KR: 256) From this perspective ‘the monad’ or ‘One’ was readily identified with the divine origin of reality.
  5. ^ Diogenes Laërtius, Lives of Eminent Philosophers.
  6. ^ This Pythagorean cosmogony is in some sense similar to a brief passage found in the Daoist Laozi: "From the Dao comes one, from one comes two, from two comes three, and from three comes the ten thousand things".(道生一、一生二、二生三、三生萬物。)Dao De Jing, Chapter 42

KaynakçaDüzenle

  • Hemenway, Priya. İlahi Oran: Sanat, Doğa ve Bilimde Phi . Sterling Publishing Company Inc., 2005, s.   56. 1-4027-3522-7
  • Sandywell, Barry. Presokratik Yansımacılık: Felsefi Söylemin İnşası C. 600-450 BC. Routledge, 1996.