Moğol İmparatorluğu ile Macaristan Krallığı arasında olan muharebe Batu Han Subutay önderliğinde Moğollar, Macaristan ı istila etti. Moğollar Lehistan'ı ilhak ettikten sonra Macaristan'a yürüdü. Macar topraklarını istila etti. Muharabe 11 Nisan 1241'de oldu ve Kesin Moğol zaferi ile sonuçlandı. Moğollar bu muharabe ile Avrupa seferinin önemli bir kısmını bitirdi.

Mohi Muharabesi'ni resmeden anonim bir minyatür.