Mohi Muharebesi

Moğol İmparatorluğu ile Macaristan Krallığı arasında olan muharebe Batu Han Subutay önderliğinde Moğollar, Macaristan ı istila etti.Moğollar Lehistan ı ilhak ettikten sonra Macaristan'a yürüdü.Macar topraklarını istila etti.Muharabe 11 Nisan 1241 de oldu ve Kesin Moğol zaferi ile sonuçlandı.Moğollar bu muharabe ile Avrupa seferinin önemli bir kısmını bitirdi.