Model uçak

Uçak kopyalarına verilen ad

Model uçak, uçak olarak tanımlanan cisimlerin belirli ölçeklerde küçültülerek oluşturulmuş uçma yeteneğine sahip kopyalarıdır.

Türbin Motorlu Bir F5 Modeli

Model uçaklar uçmak için gerekli özelliklere sahiptir ve çeşitli yöntemler ile uçurulurlar. Model uçaklar kontrol şekillerine göre “Radyo Kumanda Kontrollü”, “Tel Kumanda Kontrollü” ve “Serbest Uçuş” modelleri olarak sınıflandırılırlar. Model uçakların uçurulmasında kullanılan en yaygın yöntem “Radyo Kumanda Kontrolü” dür. Bu yöntemde uçağın içine yerleştirilmiş alıcı ile modelcinin elindeki kumanda cihazı yani verici radyo frekansları ile haberleşirler. Radyo kumandada ki düğme ve çubuklar kullanılarak model uçağa komutlar radyo sinyalleri ile gönderilir. Model uçağın içindeki alıcı bu gönderilen radyo sinyallerini alıp işleyerek uçağın kontrol yüzeyini hareket ettirecek komutları oluşturur. Bu komutlar kontrol yüzeylerine bağlı olan servo motorları çalıştırır ve bu uçağın verilen komuta göre kontrol edilmesini sağlar. Model uçaklar sadece radyo kontrolü ile uçmazlar. Tel kontrol olarak geçen model ile modelci arasındaki tel ile kontrol edilen modellerde vardır. Modelle modelci arasındaki bu tel model uçağın kontrol yüzeylerini yöneterek model uçağın manevra yapmasını sağlar. Bir diğer uçuş yöntemi de serbest uçuştur. Bu yöntemde model uçağın ayarları sadece yerde yapılır. Yani model havada iken hiçbir şekilde kumanda verilmeden uçağın tek başına uçmasıdır. Bu üç şekilde uçurulan modeller motorlu ya da motorsuz olabilmektedir.

Belirli ve çeşitli standartlara sahip olan model uçakların yapımı ve uçurulabilmesi için gerekli eğitimin alınması ve belli bir bilgi birikimine sahip olunması gerekmektedir. Bu eğitimler “THK(Türk Hava Kurumu)” başta olmak üzere çeşitli “Havacılık Ve Model Uçak Kulüpleri” tarafından verilmektedir. Model uçak hobisine başlamak isteyenlerin kendilerini ve uçuş yaptıkları alanda bulunan diğer insanlara zarar vermemeleri için yukarıda yazılan kurum ve kuruluşlardan eğitim almaları tavsiye edilmektedir.

Model uçak kavramı ile maket uçak kavramı genellikle karıştırılmaktadır. Maket uçaklar yine gerçeğine benzer şekilde ve çok detaylı olarak yapılır. Boyanır ve vitrine konularak sergilenirler. Yani maket uçakların sadece görüntüsü ile yetinilir ve uçma yetenekleri yoktur.

Uluslararası Hava Modelciliği Komisyonu (CIAM) tarafından alınan karara göre bir model uçağın genel özellikleri aşağıdaki gibi sınırlandırılmıştır.

  • Yakıtla birlikte max uçuş ağırlığı: 25 kg
  • Max yüzey alanı: 500 dm2
  • Max yük: 250 g/dm2
  • Piston motorunun max. silindir hacmi: 250 cm²
  • Elektrik motoru max güç kaynağı yük voltajı olmaksızın: 42 volt

Dış bağlantılar değiştir

Kulüp siteleri değiştir

Ayrıca bakınız değiştir

  Wikimedia Commons'ta Aircraft models ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur