Minber (gazete)

1 Kasım 1918 ile 21 Aralık 1918 tarihleri arasında İstanbul'da yayımlanan günlük siyasi gazete
(Minber gazetesi sayfasından yönlendirildi)

Minber, 1 Kasım 1918 ile 21 Aralık 1918 tarihleri arasında İstanbul'da yayımlanan günlük siyasi gazete.

17 Kasım 1918 tarihli Minber gazetesinin ilk sayfası. Sol sütunda Mustafa Kemal ile yayımlanan mülakat metni ve fotoğraf görülüyor.

Toplam 51 sayı çıkarmıştır. Sahipliğini Ali Fethi Bey'in (Okyar), Sorumlu Müdürlüğü'nü Rasim Ferit'in (Talay) yaptığı ve Mustafa Kemal Paşa'nın (Atatürk) kuruluş sermayesi ve yayımına katkıda bulunduğu gazete uzun ömürlü olmadı. Mondros Mütarekesi'nin ardından Vahdettin'i etkileyen ulusçu, dinamik bir hükûmet kurulmasını, Meclisin feshedilmemesini ve Mustafa Kemal Paşa'nın Harbiye Nazırı olmasını öneren, Tevfik Paşa Hükûmeti'nin düşürülmesini savunan yayınlar yaptı. Gazete, eski Maliye Nazırlarından Cavit Bey gibi kimi İttihat ve Terakki önderlerince de parasal açıdan desteklendi.[1][sayfa belirt]

Kaynakça Değiştir