Minör depresif bozukluk

Minör depresif bozukluk, geçici depresyonalar verilen genel addır. Daha da kronikleşmiş patalojik vakalara Majör depresif bozukluk adı verilir.