Mim (م‎), Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi. İbranice muadili Mem harfidir.

Ebced hesabındaki değeri 40'tır. Kamerî harflerdendir.

Arap Alfabesi
Arap alfabesi
ﺍ Elif ض‎ Dad
ب Be ط Tı
ت Te ظ Zı
ث Se ع Ayn
ج Cim غ Ğayn
ح Ha ف Fe
خ Hı ق Kaf
د Dal ك Kef
ذ Zel ل Lam
ر Ra م Mim
ز Ze ن Nun
س Sin ه He
ش Şin و Vav
ص Sad ي Ye
Arapça (ء Hemze)


Yazılış Değiştir

Mim harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir.


Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ـم‎ ـمـ‎ مـ‎ م‎‎ m m

Mahreç - Fonetik Değiştir

Mim sesi dudaklar kapalıdan açık konuma geçerken genizden gelen sesin dışarı bırakılması ile oluşur. İnce bir sestir.

Bu ses Türkçedeki "me" sesi gibidir.