Mikrositik anemi

Mikrositik anemi kanda dolaşan eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) normal boyutlarından küçük olmasıyla ve Hb değerinin düşük olmasıyla karakterize edilen bir hastalıktır.

Mikrositik olduğunu tespit etmek için laboratuvar testlerinden MCV (Ortalama eritrosit hacmi) parametresi kullanılır.