Mihran Apikyan

Osmanlı ve Türk yazarı

Mihran Apikyan Efendi (1855, Samatya - 1938, İstanbul), Türk dili eğitimi hakkında önemli eserler yazmış Ermeni asıllı Osmanlı eğitimci ve yazar. Türkçede Mihrî mahlasıyla yazdığı eserlerle tanınır.

İstanbul'un Samatya semtinde doğdu. 1873'te aynı semtteki Sahakyan Mektebi'nin Türkçe hocalığına atandı. Daha sonra Bab-ı Seraskeri (Genelkurmay) Tercüme Kalemi'nde çalıştı, çeşitli Ermeni okullarında Türkçe, Arapça ve Farsça okuttu.

Mihran Apikyan, hepsi Tük dili ve dil eğitimi konusu üzerinde otuza yakın eser yazmıştır. Bunlar arasında uzun süre Türk ve Ermeni okullarında ders kitabı olarak okutulan Güldeste (düzgün yazı örnekleri), Letaif-i Asar (güzel yazılar), Tatbikat-ı Münşeat (kompozisyon dersleri), Nutuklar Mecmuası, Müntehabat-ı Zeban-ı Farsi (Farsça ders kitabı) önemlidir. Ayrıca 30.000 kelimelik bir Ermenice-Türkçe-Fransızca lugat (İstanbul 1892) ve Hülasa-yı Kavanin adlı kanunlar derlemesi bulunmaktadır.

KaynakçaDüzenle

  • Kevork Pamukciyan, Biyografileriyle Ermeniler, Aras Y. 2003, s. 26.