Michele Amari

Sicilyalı tarihçi ve oryantalist

Michele Amari (d. 7 Temmuz 1806 Palermo; ö. 16 Temmuz 1889, Floransa) Sicilyalı tarihçi ve oryantalist.

Michele Amari

Hayatını Sicilya tarihine adayan Michele Amari, 1841 yılında Sicilya Vesperleri hakkındaki en önemli eserini yayınlamıştır. Napoli polisi bu kitapta politik mesajlar gördüğü için, kitabı yasaklamış ve yayıncısını tutuklatmıştır. Paris'e kaçan Amari 1848'e değin burada yaşamıştır. Paris'te kaleme aldığı eseri "La guerra del Vespro Siciliano" adlı eseri birçok dile çevrilmiştir.