Mevzi plan

Mevzi plan. Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır.

Bu plan türü şehir plancıları arasında meşru görülmemektedir. Yürürlülükteki plan sınırının dışında ve planla bütünleşemeyen konumdaki alanların yapay bir yolla planla bütüleştirileceğinin ileri sürülmesi tatmin edici bulunmamakta, bu tür planlanlar, toplumdaki eşitsizliği derinleştirdiği gibi belirli çevrelere önemli özel çıkarlar için üretilmektedir.