Merhale

Merhale Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan bir uzunluk ölçüsüdür.

Merhale 8 fersahlık uzaklık anlamına gelir. Fersah normal yürüyüşteki bir atın 1 saatte gittiği yol olarak tanımlanır. Zaman zaman farklı uzaklıklar kullanılmışsa da sonunda bir frsah 5685 metre olarak kabul edilmiştir. [1] Buna göre 1 merhale metre cinsinden şu şekilde hesaplanır ; [2]

KaynakçaDüzenle