Menuçehr bin Kabûs

Menuçehr bin Kabûs, (tam adıyla Felekü'l-Meâlî Menuçehr), (ö. 1030) Cürcan ve Taberistan'a sahip olan Ziyarîlerin bir hükümdarı.

1012'de ordusunun isyanıyla karşılaşan ve tahttan uzaklaştırılan Kabûs bin Vuşmgîr'in yerine geçirilmiştir. Felekü'l-Meâlî unvanına sahip olan Menuçehr bin Kabûs'a karşı çıkan kardeşi Dârâ'yı Gazneli Mahmut desteklemekteydi. Dârâ'yı geçirmek için Cürcan'a yürüyen Mahmut'un geldiğini haber alan Menuçehr bin Kabûs, Sultan Mahmut'a tâbi olmak ve yıllık 50.000 dinar haraç ödemeyi vadetmek suretiyle tahtında kalabildi ve zaman zaman Mahmut'un ordusuna asker gönderdi. Mahmut'un Rey şehrini ele geçirmesinden sonra, kendi bölgesinin tehlikede olduğunu düşünen ve topraklarını korumak için Gazne'ye giden yolları kesen Menuçehr bin Kabûs'un bu hareketini öğrenen Mahmut'u engelleyebilmek için 1029 yılında 500.000 dinar ödemiştir.

1030'un başlarında ise hayatını kaybeden Menuçehr bin Kabûs'un yerine oğlu Anûşirvan Menuçehr geçmiştir.

Kaynakça değiştir

Önce gelen:
Kabûs bin Vuşmgîr
Ziyarî Hanedanı
Ziyarîler

1012 - 1030
Sonra gelen:
Anûşirvan Menuçehr