Menteşeoğlu İbrahim Bey

Menteşeoğlu İbrahim Bey (ö. y. 1355), Menteşe Beyliği'nin dördüncü hükümdarı.

Menteşeoğlu İbrahim Bey
Menteşe Beyi
Görev süresi
1341-1359
Yerine geldiği Menteşeoğlu Şücaüddin Orhan Bey
Yerine gelen Menteşeoğlu Musa Bey
Kişisel bilgiler
Ölüm y. 1355
Dini İslam

Orhan Bey’in oğludur. Babasının ölümünden sonra beyliğin başına geçmiştir. Orhan Bey’in diğer oğlu Hızır ise Çine'yi yönetiyordu. Bir Haçlı donanmasının 1344’te Aydınoğulları Beyliği'nden İzmir'i alması, Menteşeoğulları ile Girit arasındaki ticaretin bir süre kesilmesine sebep oldu. Menteşeoğulları Aydınoğulları Beyliği ile birleşerek Girit’e saldırdılar. İbrahim Bey, 1350 yılında İzmir’e yürümek için Balat’ta savaş hazırlıkları yaptı. Venedik, kendilerine karşı harekete geçmeye hazırlanan İbrahim Bey’i Balat Limanı’na soktukları donanmayla tehdit edip 1352 ile 1355 yılları arasında yapılan bir antlaşma sonucu Menteşeoğulları’nı silâhsızlanmaya zorladı. Buna rağmen ticari ve diplomatik münasebetler kesilmedi. İbrahim Bey y. 1355 yılında ölmüştür.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Merçil, Erdoğan (2004). "Menteşoğulları". TDV İslâm Ansiklopedisi. 29. Türkiye Diyanet Vakfı. ss. 152-153. Erişim tarihi: 12 Ocak 2021. 
Resmî unvanlar
Önce gelen:
Orhan Bey
Menteşe Beyi
1341-1359
Sonra gelen: