Menn (İbraniceמָן mān, Yunancaμάννα; Arapçaاَلْمَنُّ; bazen mana, men ya da manna olarak da kullanılır); İncil'de anlatılanlara göre İsrailoğullarının Mısır'dan ayrılmasından sonra ve Kenan'ı fethetmelerinden önce gerçekleştirdikleri çöl yolculukları esnasında Tanrı tarafından kendilerine gönderilen yiyecektir. Kur'an'da bu yiyecekten üç defa bahsedilir.

The Gathering of the Manna (çev.'Mannanın Toplanması'), çiz. James Tissot