Gadaralı Menippos (Grekçe: Μένιππος ὁ Γαδαρεύς) MÖ 3. yüzyılda yaşamış Yunan filozof, Kinik satiristtir. Menippos yergisi adıyla bilinen yarı gülünç, yarı ciddi bir edebiyat türü geliştirmiştir. Çalışmaları (günümüzde hiçbirine ulaşılamamaktadır) Marcus Terentius Varro ve Lukianos'u önemli şekilde etkilemiştir.

Hayatı değiştir

Menippos'un yaşamı hakkında elde edilen bilgiler sınırlıdır. Suriye'nin Gadara şehrinin yerlisidir ve antik kaynaklara göre kendisinin köle olduğu söylenir. Akhaikos'un Ahlak eserinde söylediğine göre, Fenike kökenli bir köle idi. Önceleri Pontus vatandaşlarının hizmetindeydi, fakat bir şekilde özgürlüğünü elde edip Tebai'de yaşamaya başladı.Hermippos'un da onun günlük vadeyle borç verdiğini; gemi garantisiyle borç verip ipotek yaptığını ve yığınla parasının olduğunu, Sonunda tuzağa düşürülüp her şeyini yitirdiğini ve umutsuzluğa kapılıp kendini asarak yaşamdan ayrıldığını söyler.

Eserleri değiştir

  • Νέκυια – Nekromansi
  • Διαθῆκαι – Vasiyetler
  • Ἐπιστολαὶ κεκομψευμέναι ἀπὸ τῶν θεῶν προσώπου – Tanrıların Ağzından Uydurulmuş Mektuplar
  • Πρὸς τοὺς φυσικοὺς καὶ μαθηματικοὺς καὶ γραμματικοὺς – Fizikçilere, Matematikçilere ve Gramercilere Karşı
  • Γονὰς Ἐπικούρου – Epikuros'un Doğumu
  • Τὰς θρησκευομένας ὑπ' αὐτῶν εἰκάδας – Okulun Yirminci Gün Kutlamaları

Kaynakça değiştir